Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Ankiety ewaluacyjna za semestr zimowy 2016/17

wydrukuj artykuł

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, zwracam się do Was z ogromną prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dla przedmiotów, które realizowaliście w semestrze zimowym 2016/2017. Wasze oceny, uwagi i komentarze są dla nas niezbędne do poprawy jakości kształcenia oraz warunków studiowania w DSW. Wasz głos jest dla nas niezmiernie ważny. Zapewniam Was, że badanie jest w pełni anonimowe i zajmie Wam tylko kilka minut.   Prof. DSW dr hab. Hana Červinková Rektor DSW


Szanowni Państwo,

zbliżamy się do końca semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017. Jak zawsze zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej w systemie USOS-web.

 

Badanie jest w pełni anonimowe, otrzymane odpowiedzi są opracowywane przez specjalistę ds. analiz, a zbiorcze raporty wyników badania ewaluacyjnego są udostępniane osobom zarządzającym uczelnią, Konsultacyjnej Radzie Studentów Rektora DSW, samorządowi studenckiemu i samorządowi doktorantów. Całość procesu nadzoruje Dyrektor Biura ds. jakości kształcenia DSW – dr Bartosz Błaszczak.

 

W ewaluacji Studentki i Studenci oceniają sposób prowadzenia zajęć na przedmiotach, które zostały zakończone w semestrze zimowym 2016/2017. Podstawowe kategorie oceny to: klarowność wymagań, kompetencje dydaktyczne i rzetelność wykonywanych obowiązków przez nauczycieli akademickich. Narzędzie wykorzystywane w badaniu ewaluacyjnym daje także możliwość wpisania dodatkowych uwag, komentarzy, informacji. Każda Państwa odpowiedź jest analizowana przez specjalistę i agregowana z pozostałymi wynikami badań.

 

Wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród studentów są dla nas bardzo ważne, bo to one wzmacniają jakość kształcenia w naszej uczelni, formułują kierunki zmian w organizacji kształcenia i poprawiają warunki studiowania.

 

Wyniki tegorocznej ewaluacji mają znaczenie szczególne. Przystępujemy do zmiany w organizacji kształcenia polegającej na wdrożeniu nowoczesnych form i metod dydaktycznych skoncentrowanych na studencie. Gwarantuje ono osobom studiującym realny wpływ na przebieg ich kształcenia tj. dobór modułów (przedmiotów) w zależności od sytuacji osobistej i zewnętrznych potrzeb rynku pracy czy pracodawców (student decyduje o czasie i kolejności realizacji modułów dydaktycznych); zwiększenie autonomii studiujących przez upowszechnienie w kształceniu metod projektowych, rozbudowę sieci tutoringu, doradztwa i umiędzynarodowienie kształcenia.

 

Te najważniejsze zmiany w organizacji kształcenia chcemy konsultować ze Studentkami i Studentami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Badanie ewaluacyjne jest jedną z form tych konsultacji, które zamierzamy prowadzić z Państwem przez cały semestr letni 2016/2017. Zapraszam do rozmowy na temat, nawiązywania bezpośredniego kontaktu ze mną lub wizyty w Biurze Rektora. Bardzo proszę o udział w badaniu ewaluacyjnym, które zajmie Państwu kilka minut.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia i życzę Państwu pomyślności w Nowym Roku 2017,