Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Dolnośląska Szkoła Wyższa podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

wydrukuj artykuł

Dolnośląska Szkoła Wyższa dołączyła do grona uczelni w Polsce, które podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni


To dokument, w myśl którego uczelnie zobowiązują się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa - podsumował minister nauki Jarosław Gowin. Na uroczystości w Krakowie naszą szkołę reprezentowała prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz, Rektor DSW. 

Deklaracja została zainicjowana w 2017 r. i wówczas przystąpiły do niej 23 uczelnie. We wtorek 17 września b.r. podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki, dokument sygnowało 58 polskich uczelni. 

Deklaracja ta oznacza dobrowolne zaangażowanie się szkoły wyższej w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także w rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Dokument zawiera 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. Wdrażanie zobowiązań Deklaracji zwiększa otwartość świata nauki na współpracę ze środowiskiem gospodarczym oraz rozwija ofertę dydaktyczną szkół wyższych, tak aby lepiej kształtować potrzebne dla gospodarki kompetencje, umiejętności i postawy przyszłych pokoleń.

Realizacja Deklaracji wzmacnia zdolności organizacyjne i zarządcze uczelni poprzez bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, rozwój kadry akademickiej oraz budowanie prestiżu uczeni jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei – wyjaśnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.