Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Dolnośląska Szkoła Wyższa zrealizuje projekt za ponad 1 mln złotych z uczelniami z Cypru, Hiszpanii, Holandii i ze Szwecji.

wydrukuj artykuł

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. W gronie wrocławskich uczelni, których projekty zostały zakwalifikowane do realizacji, znalazły się Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Filologiczna i Dolnośląska Szkoła Wyższa. DSW otrzymała ponad 281 325,00 euro na projekt „Europejskie Dziedzictwo Kulturowe jako instrument wzmacniania akademickiego kształcenia i społecznej odpowiedzialności instytucji szkolnictwa wyższego.” Łącznie z całej Polski złożonych zostało 47 projektów. Do realizacji zatwierdzonych zostało 19, o łącznej wartości blisko 5 mln. euro.


Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała 281 325,00 € dofinansowania na realizację projektu, którego celem jest wskazanie jak szkolnictwo wyższe może skuteczniej korzystać z zasobów Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego i promować jego wartość edukacyjno-społeczną. Projekt zakłada, że należy wzmocnić obecność i wpływ uniwersytetów na najbliższe otoczenie (trzecia misja uniwersytetu).

Projekt realizowany będzie w konsorcjum, którego liderem jest Dolnośląska Szkoła Wyższa. W zespole projektowym są jeszcze Uniwersytet Otwarty Cypru (Cypr), Uniwersytet w Maladze (Hiszpania), Uniwersytet w Leiden (Holandia) i Uniwersytet w Goteborgu (Szwecja).

 

Dziedzictwo kulturowe jest zróżnicowane, ale w każdym wymiarze (europejskim, regionalnym, lokalnym) może pełnić funkcje integrujące społeczności i włączające grupy słabiej reprezentowane (inkluzja). Grupy docelowe w projekcie to kadra akademicka, liderzy przedsiębiorstw społecznych (np. organizacje pozarządowe), edukatorzy instytucji kultury, pracodawcy, managerowie i decydenci zarządzający dostępnym w regionie dziedzictwem kulturowym. Pośrednio grupą docelową są także nauczyciele, studenci i obywatele lokalnych społeczności – podkreśla Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz, która jednocześnie będzie pełnić funkcję kierownika projektu.