Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

"Doświadczenie słabości wywołanej chorobą w ujęciu interdyscyplinarnym - psychologia, psychoonkologia i zdrowie publiczne"

wydrukuj artykuł

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej gościć będzie profesor Miriam Cohen, dyrektor School for Social Work w Uniwersytecie Hajfy. Zapraszamy na wykłady, seminarium i warsztat.


• Wykład i seminarium w poniedziałek 17.06.2019r. od godz. 14 do godz. 18 (z przerwą na kawę)

• Warsztaty we wtorek 18.06.2019r. od godz. 14

Spotkania odbędą się przy ul. Strzegomskiej 55 sala 111

• Warsztaty – Metodologie mieszane w naukach społecznych: Dlaczego, po co, kiedy i jak?

Fenomen życia społecznego i doświadczenia egzystencjalnego jednostki, będący ogólnym przedmiotem zainteresowania nauk społecznych, staje się systematycznie coraz bardziej złożony. Aby móc analizować wszystkie fascynujące aspekty tej złożoności potrzebujemy odpowiednich narzędzi obejmujących różne punkty widzenia i zakładających zróżnicowane cele badawcze. Mimo tradycji oddzielenia metod jakościowych i ilościowych, aktualnie trudno zignorować fakt, że integracja tych dwóch perspektyw jest niezbędna, by móc skutecznie badać i rozumieć kluczowe aspekty życia społecznego.

Mieszane metodologie zakładają agregację, integrację oraz analizę danych jakościowych oraz ilościowych w jednym badaniu. W ramach warsztatów zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, rodzaje oraz zasady skutecznego prowadzenia badań w ramach metodologii mieszanych, którym towarzyszyć będzie dyskusja ilustrowana licznymi przykładami zrealizowanych projektów badawczych.

• Wykład – Powrót do pracy po zakończeniu leczenia onkologicznego

W skali globalnej obserwujemy znaczący wzrost skuteczności leczenia onkologiczna. Coraz więcej osób udaje się uratować, a w wielu przypadkach rak, choroba niegdyś śmiertelna, staje się schorzeniem przewlekłym, z którym można żyć przez wiele lat. Znaczącym wyzwaniem zdrowia publicznego staje się wsparcie dla osób, które próbują wrócić do dawnych aktywności po zakończeniu leczenia lub będąc w okresie długotrwałej remisji.

Mimo że w ostatnich latach obserwujemy poprawę zakresu i jakości pozamedycznego wsparcia, wielu chorych wciąż mierzy się z trudnościami w powrocie do pracy, która zaspokaja szereg najbardziej podstawowych potrzeb egzystencjalnych, psychologicznych  i społecznych.

Wskutek ograniczeń wielu byłych pacjentów i pacjentek albo nie wraca w ogóle do pracy, albo wraca tylko częściowo, doświadczając dodatkowych trudności związanych z ich onkologiczną przeszłością. Podczas wykładu w pierwszej kolejności zostanie zaprezentowane kluczowe konteksty związane z doświadczeniem chorych po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego, ze szczególnym uwzględnieniem trudności kształtujących proces powrotu do aktywności zawodowych.

W drugiej części spotkania zostaną przedstawione refleksje związane z reintegracją chorych w środowisku zawodowych widziane z trzech perspektyw – byłych pacjentów, pracodawców i specjalistów opieki społecznej.

• Seminarium – Depresja u kresu życia: niedoceniana, niediagnozowana, często też nieleczona

W związku z wydłużającą się średnią oczekiwaną długością życia, profesjonaliści, lekarzy, psychologowie i pracownicy socjalni dostrzegają podstawową trudność związaną ze specyfiką wieku podeszłego, która, zwłaszcza w kontekście chorób psychicznych, nieporównywalna z doświadczeniem innych grup wiekowych. Ludzie w każdym wieku doświadczają okresowych stanów obniżonego nastroju, jednak depresja w wieku podeszłego ma wyjątkowe przyczyny, specyficzną charakterystykę i konsekwencje.

Mimo licznych badań jest wciąż wiele znaków zapytania związanych z przebiegiem i objawami depresji u chorych w zaawansowanym wieku. Spotkanie koncentrować się będzie na analizie specyfiki depresji u osób starszych oraz jej głównych konsekwencji zdrowotnych, a także sposobów diagnozowania i strategii wsparcia dla chorych.