Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

DWSSP „ASESOR” połączona z DSW

wydrukuj artykuł
Logotyp DSW oraz Logotyp Assesora

Drodzy Studenci,

informujemy, że z dniem 1 lutego 2013 r. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR”  stała się częścią Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Studenci i słuchacze DWSSP „ASESOR” stają się zatem studentami i słuchaczami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku administracja.

Połączenie uczelni zapewnia studentom pełną kontynuację procesu kształcenia i nie pociąga za sobą żadnych zmian w zakresie trybu oraz warunków studiów. W mocy pozostają decyzje administracyjne dotyczące przydziału stypendiów, wszelkich innych rozliczeń studentów z uczelnią i umów określających wysokość czesnego. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez dotychczasową kadrę DWSSP „ASESOR”, realizowany będzie bez modyfikacji projekt pt.: „Kształcimy dla bezpieczeństwa i porządku publicznego” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca semestru letniego w roku akademickim 2012/2013 wszystkie zajęcia odbywają się nadal przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu. Tam również odbywać się będzie dziekanatowa obsługa studentów. W bieżącym semestrze nie ulegną też zmianie adresy kontaktowe e-mailowe i telefoniczne.

Na Państwa pytania związane z połączeniem uczelni odpowiemy na planowanym spotkaniu, o terminie którego poinformujemy w najbliższych dniach na stronach asesor.pl oraz dsw.edu.pl

 

Władze Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

Więcej informacji: wns.dsw.edu.pl/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/polaczenie-z-dwssp-asesor