Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Edukacja w płynnej nowoczesności

wydrukuj artykuł

Zakład Filozofii Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW i „Recykling Idei. Pismo społecznie zaangażowane” zapraszają na dyskusję panelową pt.: „Edukacja w płynnej nowoczesności”, która odbędzie się 3 kwietnia 2013 r. o godz. 18.00 w Księgarni Partnerskiej DSW „Tajne Komplety”.


Dyskusja dotyczyć będzie książki Zygmunta Baumana pt.: „O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo”, wydanej niedawno nakładem Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W książce pojawiają się tematy znane z wcześniejszych prac prof. Baumana, takie jak: konsumpcjonizm w dobie globalnego kapitalizmu, nierówności społeczne, różnice i różnorodność kulturowa czy nietrwałość współczesnych tożsamości. Jednak zyskują nowy wymiar za sprawą wątku przewodniego – edukacji. Poprzez refleksję nad edukacją autor dzieli się z czytelnikami i czytelniczkami swoimi krytycznymi przemyśleniami nad kondycją współczesnego systemu społeczno-gospodarczego oraz nad intelektualnymi próbami jego interpretacji. Przede wszystkim jednak stawia pytania o sens, możliwości i horyzont zmian polityczno-kulturowych.

 

Jak pisze w recenzji książki socjolog Daniel Płatek: „Edukacja stanowi dla Baumana metaforę świata społecznego w ogóle. Wszystko, co społeczeństwo ma dziś do zaoferowania i czego odmawia składającym się nań grupom, mieści się w szkole i na uczelni. (…) Rozważania o edukacji można jednak potraktować także jako wezwanie do konstruowania utopii. Utopia proponowana przez Baumana to apel o pobudzenie zmian za pomocą działań wspólnotowych, odzyskanie rozumu wychowawczego i uczynienie społeczeństwa bardziej solidarnym”. Więcej na: http://recyklingidei.pl/platek-miedzy-pesymizmem-niestalosci-a-utopia-aktywnej-wspolnoty).

 

W dyskusji udział wezmą:

 

Prof. dr hab. Adam Chmielewski – kierownik Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ok. 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych z filozofii nauki, filozofii polityki, metodologii i etyki. W 2012 roku kierował zespołem, który zdobył dla Wrocławia tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Opublikował m.in.: Filozofia Poppera (1995), Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt (1997), Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? (2001).

 

Prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz − dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW, autorka prac z zakresu pedagogiki rodziny, pedagogiki szkoły i teorii edukacji, w tym książek: Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności (2012), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń (2006) oraz Oblicza szkoły, oblicza nauczyciela (2001).

 

Dr Paweł Rudnicki − adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, zajmuje się m.in.: pedagogiką krytyczną, emancypacyjnymi kontekstami edukacji i badaniami nad ideologią w edukacji. Autor książki Oblicza buntu w biografiach kontestatorów (2009).

 

Prowadzący: Marcin Starnawski − asystent na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW, redaktor książki Zygmunta Baumana O edukacji, członek zespołu redakcyjnego czasopisma i portalu „Recykling Idei”.

 

Termin: 3 kwietnia 2013, godz. 18.00

Miejsce: Księgarnia Partnerska DSW „Tajne Komplety”, ul. Przejście Garncarskie 2, Wrocław