Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Informacja dla studentów II roku kierunku administracja

wydrukuj artykuł

W imieniu władz dziekańskich Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie wyboru specjalności przez studentów II roku kierunku administracja. Spotkanie odbędzie się 21 września 2013 r. o godz. 8.00 w budynku przy ul. Drukarskiej 50 (aula).


grafika administracja

Informujemy, że w wyniku działań DSW zaistniała możliwość uzyskania dofinansowania studiów (na kierunku administracja) w trakcie II i II roku w ramach projektu „Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wyniesie około 40% kwoty czesnego za studia.

 

Dofinansowaniem będą mogli być objęci ci studenci, którzy wybiorą specjalność administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego i zostaną na nią zakwalifikowani. Informujemy, że w Regulaminie uczestnictwa studentów w projekcie zostały zapisane kryteria kwalifikacji na studia dofinansowywane: średnia ocen po 1 semestrze studiów, zaliczenie I roku studiów, a także znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym. W przypadku braku studentów, którzy spełniają wszystkie podane wyżej kryteria Komisja kwalifikacyjna ma prawo do zakwalifikowania także studentów niespełniających wszystkich kryteriów.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania studiów na w/w specjalności oraz wzięciem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym proszone są o zapoznanie się z następującymi dokumentami: regulaminem uczestnictwa studentów w projekcie, kwestionariuszem kwalifikacyjnym studenta, deklaracją uczestnictwa w projekcie i ramowymi planami zajęć dla specjalności APUBABiPP oraz ich wypełnienie i przywiezienie na spotkanie w najbliższą sobotę.

 

Informujemy, że ze względu na konieczność dokonania weryfikacji Państwa wyborów specjalności i ustalenia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, zajęcia na pierwszym zjeździe w dniach 21 i 22 września zostały zaplanowane z wyłączeniem przedmiotów specjalnościowych. Pełny harmonogram zajęć II roku z podziałem na grupy będzie natomiast przygotowany i zostanie Państwu udostępniony przed kolejnym zjazdem.

 

Prosimy Państwa o niezawodne przybycie na spotkanie ze względu na wagę przewidzianych do omówienia kwestii, dotyczących najbliższych dwóch lat Państwa studiów w DSW.

 

Dokumenty:

1. Regulamin uczestnictwa studentów w projekcie

2. Kwestionariusz Kwalifikacyjny Studenta

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Ramowy plan zajęć dla specjalności APUB i ABiPP