Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

„Jestem ubezpieczony?”

wydrukuj artykuł

Zakład Pedagogiki Leczniczej Instytutu Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW zaprasza wszystkich studentów DSW na spotkanie z Pracownikami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Spotkanie dotyczyć będzie warunków ubezpieczeń zdrowotnych, możliwości korzystania z pomocy lekarza poza miejscem zamieszkania, kwestii związanych z ubezpieczeniami w trakcie stypendiów zagranicznych, ubezpieczeń i świadczeń wynikających z podejmowania pracy na umowę zlecenie i po jej zakończeniu, w trakcie wyjazdów zagranicznych zarówno w celach rekreacyjnych, jak i zarobkowych oraz tych problemów, które interesować będą Studentów, gdyż podczas spotkania Studenci będą mogli zgłaszać pytania odnośnie poruszanej problematyki. Problematyka ta bowiem okazuje się istotna dla osób wkraczających w obszar aktywności zawodowej i zmieniających się w nim stale regulacji prawnych, w tym dotyczących świadczeń związanych ze zdrowiem i jego ochroną. Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w spotkaniu.

Termin:
4 grudnia 2012 roku (wtorek), godz. 11.00 sala 111 budynek Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW, ul. Strzegomska 55