Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Kolejne dofinansowanie dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Uczelnia otrzymała blisko 2,5 mln złotych. Trwa rekrutacja na bezpłatne studia.

wydrukuj artykuł

Dolnośląska Szkoła Wyższa wprowadza kolejną nowość do tegorocznej oferty edukacyjnej na rok akademicki 2018/2019. Uczelnia dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju po raz pierwszy otwiera rekrutację na bezpłatne studia dualne na kierunkach: Pedagogika specjalna oraz Praca socjalna. Wszystkie koszty związanych ze studiami zostaną pokryte z wygranych przez DSW projektów. W ramach dofinansowania 48 studentów weźmie udział w płatnych stażach zawodowych, zagranicznych i krajowych wizytach studyjnych oraz certyfikowanych kursach objętych programem studiów. Pierwszy etap rekrutacji trwa do 31 sierpnia.


Czym są studia dualne?

To aktualnie bardzo popularny model kształcenia szczególnie w Europie Zachodniej. Program kształcenia obejmuje realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy. Dzięki temu student już w trakcie studiów ma szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego, fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności pod okiem specjalistów.

 

Proces dydaktyczny w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzony będzie w oparciu o innowacyjne metody edukacji akademickiej, zorientowanej na studenta, z zastosowaniem aktywnych metod, nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystujących doświadczenie studentów nabywane w trakcie praktycznego uczenia się podczas staży.

Wybierz praktyczny i nowoczesny kierunek studiów.

W roku akademickim 2018/2019 Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej rozpocznie realizację dwóch projektów dydaktycznych, które wygrały konkurs na studia dualne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy wygrany projekt pn. Praca socjalna – studia dualne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (PRS-SD) otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 900 tys. złotych.  Drugi projekt pn. Pedagogika specjalna- studia dualne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (PS-SD) dofinansowany zostanie na poziomie blisko 1,6 mln. złotych.

 

Studia dualne na kierunku Pedagogika specjalna realizowane będą na specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotoryka. Zakończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, uprawniającego do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. W programie studiów jest też 8 bezpłatnych kursów doskonalących (kurs wychowawcy kolonijnego, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapia ręki, Komunikacja alternatywna i wspomagająca, Dogoterapia, Wspieranie nauczycieli w pracy z dzieckiem z mutyzmem selektywnym, Integracja funkcji wykonawczych, Nowe technologie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami). Studenci wezmą również udział w płatnych stażach zawodowych oraz wyjazdach studyjnych (w całości będą opłacone z projektu, w tym: podróż, noclegi, delegacje) do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych w Polsce, Francji, Austrii i Niemczech.

Pedagogika specjalna (kliknij tutaj, aby przejść do strony)

 

Studia dualne na kierunku Praca Socjalna o specjalności Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej zakończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. W programie studiów jest 6 bezpłatnych kursów doskonalących (trening inter- i intrapersonalny, trening radzenia sobie ze stresem, mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, używanie nowych technologii, dialog motywujący, bariery i opór w pracy socjalnej), płatne staże zawodowe oraz wyjazdy studyjne do Francji i Republiki Czeskiej.

Praca socjalna (kliknij tutaj, aby przejść do strony)

Rekrutacja do 31 sierpnia 2018. Liczba miejsc ograniczona!

Pierwszy etap rekrutacji dla osób zainteresowanych trwa do 31 sierpnia 2018. Następnie kandydaci zaproszeni zostaną do kolejnego etapu i rozmów kwalifikacyjnych. Ostatecznie dofinansowaniem objętych zostanie 48 osób (po 24 osoby dla każdego z kierunków), którym w całości zostaną sfinansowane studia, wyjazdy, staże i kursy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.dlakandydata.dsw.edu.pl