Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Kursy języka angielskiego

wydrukuj artykuł

Studium Języków Obcych zaprasza na kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania!


Plakat SJO

Kurs języka angielskiego A2 (elementary)
Kurs dla osób, które miały niewielki kontakt z językiem. Pozwala nabyć umiejętności porozumiewania się w podstawowych sytuacjach codziennych (prywatnych i zawodowych)

Kurs języka angielskiego A2/B1 (pre-intermediate)
Kurs pozwalający na zdobycie umiejętności posługiwania się językiem mówionym i pisanym na poziomie ponadpodstawowym zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym

Kurs języka angielskiego B1 (intermediate)
Kurs dla osób średnio zaawansowanych, które uczyły się języka angielskiego co najmniej 240 godzin. Osoby kończące kurs potrafią posługiwać się dość swobodnie językiem mówionym i pisanym w przewidywalnych sytuacjach

Kurs języka angielskiego B2 (upper intermediate)
Kurs dla osób, które uczyły się języka przez co najmniej 480 godzin. Kurs pozwala na doskonalenie
umiejętności swobodnego porozumiewania się na tematy dotyczące bieżących wydarzeń społecznych, politycznych, kulturalnych

Kurs języka angielskiego C1 (advanced)
Kurs dla osób posiadających certyfikat FCE lub uczących się angielskiego co najmniej 600 godzin, które chcą rozwinąć ogólną znajomość języka na poziomie zaawansowanym lub/oraz przygotować się do egzaminu CAE

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach południowych
Cena: 15 zł za godzinę lekcyjną

Zapisy:

Biuro SJO, ul. Wagonowa 1, pok. 1
tel. 71/358 27 73,
e-mail: sjo@dsw.edu.pl