Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Odmiany Dialogu - Międzynarodowe Seminarium Naukowe

wydrukuj artykuł

Wydział Nauk Pedagogicznych DSW zaprasza na Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. "Odmiany Dialogu" z udziałem wybitnych badaczy: Ritvy Engestrom z Center for Activity Theory and Developmental Work Research (University of Helsinki) oraz Pentti Hakkareinen i Mildy Bredikyte z Research Center for Developmental Teaching and Learning (University of Oulu).


W swoich wieloletnich pracach związanych  z uczeniem się w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach i w miejscach pracy badacze rozwijają Activity Theory, z nawiązywaniem do etnometodologii, fenomenologii oraz  koncepcji dialogu M. Bachtina.

PROGRAM SEMINARIUM

Czwartek, 25 października 2012 - Thursday, October 25, 2012

Teoria aktywności - Activity Theory

11:00 - 11:10    Otwarcie - Opening Remarks
                          Mirosława Nowak-Dziemianowicz (Dziekan - Dean, University of Lower Silesia, Dolnośląska Szkoła Wyższa)

11:10  - 11:30   Wprowadzenie - Introduction
                           Bogusława Dorota Gołębniak (University of Lower Silesia, Dolnośląska Szkoła Wyższa)

11:30 - 13:15    Wstęp do teorii aktywności - Introduction to Activity Theory
                           Ritva Engeström (University of Helsinki, Finland), Pentti Hakkarainen (University of Oulu, Finland)

14:30 - 17:30     Teoria aktywności - studia przypadku
                           Activity Theory - Case Studies
                            Ritva Engeström (University of Helsinki, Finland), Pentti Hakkarainen (University of Oulu, Finland), Milda Bredikyte (University of Oulu,Finland)
   

Piątek, 26 października 2012 - Friday, October 26, 2012

Dialogowe modelowanie uczenia się - Dialogic Modeling of Learning

9:00 - 11:00      Seminarium Otwarte - Open Seminar with Pentti Hakkarainen (University of Oulu, Finland) and Milda Bredikyte (University of Oulu, Finland)

16:00 - 18:00     Warsztat - Workshop with Ritva Engeström (University of Helsinki, Finland)
       

Wykłady i warsztaty tłumaczone będą na język polski. Liczba miejsc jest ograniczona. Seminarium adresowane jest przede wszystkim do doktorantów i badaczy edukacyjnych. Zapisy przyjmowane są drogą mailową do 15 października pod adresem iisce@dsw.edu.pl. W treści korespondencji proszę zaznaczyć, w których wydarzeniach chcieliby Państwo uczestniczyć.

English/Polish interpretation will be provided. The seminar is addressed primarily to doctoral students and educational researchers. The number of participants is limited. In order to apply, please write to iisce@dsw.edu.pl by October 15, 2012. Please specify in which part(s) of the seminar you are planning to participate.