Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Tłumacz języka migowego

wydrukuj artykuł

Zakres usług Tłumacza Języka Migowego obejmuje:

 

 • tłumaczenie na język migowy treści przekazywanych podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz innego typu zajęć przewidzianych programem studiów;
 • tłumaczenia treści przekazywanych podczas konsultacji studentów/tek
 • z pracownikami dydaktycznymi podczas egzaminów i zaliczeń;
 • pracę indywidualną ze studentkami/studentami, która polega na: wykonywaniu tłumaczeń podczas wizyt w dziekanacie, bibliotece itp.;
 • prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie powierzonych swojej pracy w wersji papierowej;
 • ścisły kontakt z Działem wsparcia edukacyjnego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;
 • praca w zależności od grafiku zajęć studentów.

Wymagania wobec kandydatów na Tłumacza Języka Migowego 

 

 • poświadczenie znajomości Systemu Językowo-Migowgo oraz/lub Polskiego Języka Migowego odpowiednim zaświadczeniem lub certyfikatem; 
 • posiadanie min. wykształcenia średniego;
 • dyspozycyjność;
 • zaangażowanie, otwartość, samodzielność;
 • od kandydata, który będzie pełnił funkcję tłumacza wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia itp.) pomiędzy nim a studentem/tką.

Składanie ofert i proces oceny

Oferty należy przesłać na adres e-mail: dorota.cwenar@dsw.edu.pl w terminie do 19 stycznia 2019 r. (temat wiadomości Oferta pracy – tłumacz języka migowego)

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Aplikacja przesłana mailem powinna zawierać:
a. formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do zapytania),
b. CV [1]
,
c. skan certyfikatu/zaświadczenia.

 


[1] zapis w CV: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).