Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna za 0 zł. Zapraszamy na spotkanie!

wydrukuj artykuł

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla kandydatów na studia pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, które będą prowadzone w ramach projektu.


Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z trzech uczelni w Polsce, które mogą do 2022 roku prowadzić dwuletnie studia II stopnia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Przygotowaliśmy ofertę studiów dla pracujących nauczycieli, którzy myślą o uzyskaniu stopnia magistra w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Studia mają praktyczny charakter, obejmują m.in. zajęcia warsztatowe (teatralne, kreatywne, matematyczne, nowe technologie), a praca magisterska ma charakter projektu, który będzie można zrealizować we własnej placówce oświatowej. Wykładowcy z DSW i zagranicznych uczelni oraz doświadczeni praktycy przedstawią najnowsze trendy i metodyki we wczesnej edukacji, w tym w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz nauczania przedmiotowo-językowego (j. angielski). Studia umożliwiają łączenie zajęć z pracą zawodową.

Ramowy układ zajęć w semestrze
- Dwa dni w tygodniu zajęcia w DSW (16.00-20.00).
- Warsztat 9-godzinny w jedną sobotę w semestrze do wyboru.
- Możliwość zaliczenia praktyk na podstawie pracy w przedszkolu, zerówce lub w klasach I-III.

Koordynatorzy studiów/projektu: dr Agnieszka Zembrzuska; prof. DSW dr hab. Sławomir Krzychała.

Rekrutacja
- Zapisu na studia należy dokonać poprzez zapis na naszej stronie: www.dlakandydata.dsw.edu.pl w zakładce „zapisz się online”. Na etapie zapisu, mimo iż są to studia dofinansowane, należy wybrać ilość rat czesnego – system automatycznie wstawi wartość czesnego zero zł. Natomiast nie przepuści do kolejnego kroku bez zaznaczenia tej opcji.
- Po dokonaniu zapisu należy sprawdzić swoją skrzynkę e-mailową i potwierdzić rejestrację. W kolejnej wiadomości przyjdą do Państwa dokumenty z instrukcją, jak należy je wypełnić i co trzeba dołączyć.
- Zapraszamy z pełną aplikacją do Biura Rekrutacji przy ul. Strzegomskiej 55 – pokój 14 (parter budynku, w holu głównym budynku). Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00; we wtorki do 18:00; w soboty od 10:00 do 14:00.
- W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem

Rekrutacji:
adres e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl, tel. (0 71) 356 15 31; (071) 356 15 32

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW

3 października (czwartek) 2019 r., godz. 16.00, sala 308, budynek DSW, ul. Strzegomska 55, Wrocław