Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Pierwszy patent w DSW

wydrukuj artykuł

Naukowiec z Wydziału Nauk Technicznych DSW stworzył urządzenie centrujące lunetę w elemencie osiowo-symetrycznym. Wynalazek wspomaga precyzyjne usytuowanie elementów na osi i dzięki temu zapobiega awarii całego urządzenia. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na skrócenie czasu montażu lunety w osi tulei do kilku minut.


– Dotychczas ustawiano lunety w osi tulei metodą kolejnych przybliżeń co trwało nawet kilka godzin. Idea opracowania takiego urządzenia powstała w trakcie osiowania klapy jazu w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie większość czasu poświęcano na montaż lunety w tulei. Skrócenie czasu prac terenowych jest bardzo istotne i zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu zgłoszonego wynalazku – mówi inż. profesor DSW dr hab. inż. Wojciech Anigacz, twórca wynalazku z WNT DSW. Wynalazek służy do współosiowego ustawiana tulei łożysk, np. klapy jazu, i umożliwia szybkie ustawienie lunety w osi tulei bazowej oraz doprowadzenie innych tulei do tej osi.

Wynalazek został już opatentowany w Polsce. Następnym krokiem jest zgłoszenie wynalazku do Europejskiego Urzędu Patentowego. Urządzenie opatentowano w ramach grantu, który WNT uzyskał w 2011 roku, z programu Patent Plus. Pozyskane środki pozwalają na sfinansowanie zgłoszenia i opłat w polskim i oraz europejskim urzędzie patentowym. Żeby innowacyjne urządzenie mogło uzyskać prawo ochrony powinno posiadać cechy nowości. – Warunek ten powinien być udokumentowany poprzez porównanie zgłaszanego rozwiązania z aktualnym stanem wiedzy, zwłaszcza z innymi – już chronionymi – rozwiązaniami. Niezależnie od twórcy i rzecznika patentowego ekspert w Urzędzie Patentowym przeprowadza badania porównawcze. Prawo ochronne jest ograniczone terytorialnie, ale cechy nowości muszą być niepodważalne w skali światowej, tzn., że każdy patent ma zasięg światowy – wyjaśnia prof. Anigacz. Nie można opatentować w Polsce rozwiązania już chronionego w innym kraju. Okres od zgłoszenia wynalazku do uzyskania prawa ochronnego, wynoszący na ogół kilka lat, jest przeznaczony na zgłaszanie uwag przez dowolne osoby i instytucje. Żadna publikacja naukowa, nawet w najbardziej renomowanym czasopiśmie, nie jest tak weryfikowana pod kątem nowości.

– Na parametryczną ocenę jednostek naukowo-dydaktycznych Uczelni składa się wiele czynników. Jednym z nich, mogącym w sposób istotny zwiększyć dorobek punktowy, jest działalność innowacyjna wyrażająca się zgłaszaniem nowych rozwiązań do Urzędu Patentowego RP – dodaje prof. DSW dr hab. Krzysztof Kubiak, dziekan WNT. Według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym uzyskanie patentu w kraju czy zagranicą daje 25 punktów i dalsze 25 za wdrożenie wynalazku. Natomiast za zgłoszenie wynalazku otrzymuje się 2 punkty. Punkty przyznawane są jednostce naukowej, której pracownikiem jest twórca wynalazku.