Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Adama Marcinkiewicza

wydrukuj artykuł

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mają zaszczyt poinformować o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Adama Marcinkiewicza.


Temat dysertacji: Konstruowanie tożsamości społecznej przez przedstawicieli wybranych mniejszości etnicznych w Polsce

Promotor:      prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz

Recenzenci:    prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta

                    prof. dr hab. Antoni Smołalski

Obrona odbędzie się w środę, 10 października 2018 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 112, w budynku WNP przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu

Egzemplarz rozprawy znajduje się w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.