Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Regulaminu przydziału stypendiów

wydrukuj artykuł

Informacja dla kandydatów na studia oraz studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej


Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od 1 października 2011 r. nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym oraz przyjęciem w naszej Uczelni nowego regulaminu przydziału stypendiów, Dziekanaty informują o konieczności złożenia pisemnych wniosków stypendialnych:

- do dnia 20 października 2011 r. w zakresie stypendiów socjalnych (dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych),

- do dnia 31 października 2011 r. w zakresie nagród Rektora –określanych wcześniej jako stypendia za wyniki w nauce i sporcie (dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych).

Formularze wniosków są do pobrania na stronie internetowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w zakładce dla studenta/finanse.

Wnioski te po wypełnieniu i podpisaniu należy następnie do w/w terminów dostarczyć osobiście albo odesłać pocztą (listem poleconym) na adresy swoich Dziekanatów (adresy podane na stronie internetowej naszej Uczelni).

Wrocław, dnia 3 października 2011 r.