Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Studiujesz pedagogikę? Weź udział w cyklu warsztatów z edukacji globalnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Rekrutacja trwa!

wydrukuj artykuł

Czy możemy mieć nadzieję, że nasze dzieci będą z większą łatwością poruszać się w złożonej rzeczywistości, w której wzrastają, naturalnie akceptować różnorodność, z większą świadomością podejmować działania społecznie odpowiedzialne? Tak, ale to osiągnięcie rozwojowe, może być wypracowane przez dziecko tylko przy wsparciu ważnych dla niego dorosłych.   Zapraszamy studentów i studentki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w szczególności pedagogiki wszystkich specjalności i stopni studiów dziennych i zaocznych, na cykl warsztatów z edukacji globalnej, w ramach projektu Nasz wspólny świat - edukacja globalna dzieci, który będzie się odbywał w roku akademickim 2018/2019.


8 częściowy cykl warsztatów przygotowuje do aktywnego prowadzenia zajęć z dziećmi przedszkolnymi oraz na poziomie edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji globalnej. Edukacja  globalna jest odpowiedzią na rzeczywistość życia w globalnym świecie, jest to rodzaj edukacji, który pomaga ludziom, także tym małym, w nim żyć, czuć się za niego odpowiedzialnymi i wspólnie uczyć się jak zmieniać świat na lepsze. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz wrażliwości kulturowej, zrównoważonego rozwoju, współpracy w zakresie rozwoju, działań na rzecz pokoju i poszanowania praw człowieka (tych wszystkich obszarów, które obejmuje edukacja globalna) już na poziomie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Ważne jest, aby były one prowadzone przez świadomych, kompetentnych, wrażliwych wychowawców i świadome, kompetentne i wrażliwe wychowawczynie – ludzi ważnych dla małego człowieka, spędzającego w przedszkolu czy szkole dużą część swojego dnia.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w piątki w godzinach od 9.00 do 18.00 w budynku Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

Jak się zgłosić: prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

ZAPISZ SIĘ ONLINE [KLIKNIJ TUTAJ]

Projekt organizowany jest prze Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego wraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą i Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP), finansowanie – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 

23 listopada 2018

I blok szkoleniowy Treści i etyka edukacji globalnej

- 8h warsztatowych,

Celem warsztatów jest zapoznanie osób uczestniczących z zagadnieniami edukacji globalnej i sposobami jej realizacji w Polsce, przepracowanie treści i znaczenia Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa, refleksja nad własnymi postawami i motywacją do wdrażania edukacji globalnej w pracy z dziećmi.

30 listopada 2018 i 11 stycznia 2019

II blok szkoleniowy - Warsztat kompetencji horyzontalnych

– 16h szkoleniowych rozbitych na 2 dni,

Temat warsztatu: kształtowanie postaw przyszłych nauczycieli i nauczycielek oraz stosowania przez nich na co dzień wartości ważnych w edukacji globalnej, takich jak:  godność osoby ludzkiej, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność, gotowość do współpracy na rzecz rozwoju.

Celem warsztatu jest zapewnienie umiejętności kształtowania u dzieci postaw i umiejętności oraz dbałość o to, aby przekaz kierowany był do dzieci na różnych poziomach: podkreślanie wyjątkowości, wartości i szacunku do każdej osoby i wyników jej pracy; pokazywanie, że choć wszyscy jesteśmy różni i różne, jesteśmy równi i równe w prawach; modelowanie zachowań przez stwarzanie równych szans; włączanie w równym stopniu w pracę chłopców i dziewczynek, pokazywanie i ćwiczenie odpowiedzialnego postępowania w życiu codziennym.

15 i 22 marca 2019

III blok szkoleniowy - Metody edukacji globalnej w pracy przedszkolnej z dziećmi

- 16h szkoleniowych rozbitych na 2 dni,

 

Celem warsztatów jest dostarczenie osobom uczestniczącym narzędzi (metod, scenariuszy zajęć) do realizowania działań edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej, pokazanie praktyk edukacji globalnej poprzez grę i zabawę poprzez doświadczanie ich na sobie i krytyczna analiza metod (szans, zagrożeń, możliwych modyfikacji) z metapoziomu, zainspirowanie do wypracowania własnych metod do stosowania w pracy z dziećmi – stworzenie zespołów roboczych, pogłębiona refleksja nad doborem metod i wytycznymi Kodeksu w tworzeniu przyszłych scenariuszy.

Pomiędzy III a IV blokiem szkoleniowym osoby uczestniczące będą pracowały nad własnymi scenariuszami zajęć. Planuje się, że zajęcia te zostaną skonsultowane metodycznie i tematycznie – każdy zespół roboczy będzie miał możliwość spotkania coachingowego z trenerkami edukacji globalnej. Metody zostaną opisane w ustandaryzowany sposób jako scenariusze zajęć, wg wytycznych zespołu trenerskiego i metodyczki.

26 kwietnia i 10 maja 2019

IV blok szkoleniowy - Edukacja globalna w przedszkolu i szkole: trening zadaniowy

- 16h szkoleniowych rozbitych na 2 dni,

Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji osób uczestniczących w kreowaniu, prowadzeniu i ewaluacji metod edukacji globalnej w pracy z dziećmi, wyposażenie osób uczestniczących w narzędzia ewaluacji pracy metodycznej z zakresu edukacji globalnej, poszerzenie wachlarza metod poprzez dzielenie się doświadczeniem.

W ramach tego bloku szkoleniowego osoby uczestniczące będą prezentować i brać udział w ewaluacji wypracowanych przez siebie scenariuszy zajęć – przy wsparciu metodyczki oraz zespołu trenerskiego. Wypracowane zostaną wytyczne opracowania metod do publikacji na stronie internetowej projektu.