Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Ubezpiecznie NNW

wydrukuj artykuł

dla studentów i pracowników DSW


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków informacje dodatkowe:

Składka w roku akademickim 2012/2013 wynosi: 36,00 PLN/osoba/. Kwotę należy przelać na: nr konta: 36 1950 0001 2006 0240 1740 0002, Biuro Finansowe, 58-608 Wrocław, ul. Tyrmanda 30, w treści przelewu prosimy podać: imiona, nazwisko, PESEL i nr polisy: 908505603435 (oferta ważna do 30.12.2012). 

Istnieje możliwość płatności gotówką. Wpłaty będą przyjmowane 30 listopada 2012 r., godz. od 15.00 do 16.00 w siedzibie Samorządu Studentów DSW, ul. Wagonowa 9, pokój nr 33.

Każdy ubezpieczony otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający Ubezpieczenie w WARTA.

Zgłoszenia szkody:

1.      www.warta.pl
2.     tel. całodobowy – 801 311 311