Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Więcej pieniędzy na stypendia socjalne

wydrukuj artykuł

Uwzględniając decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, podwyższa się wysokość stypendiów socjalnych od marca do lipca 2011 r. o kwotę 50 zł miesięcznie dla wszystkich studentów korzystających z tego świadczenia.


Prorektor ds. kształcenia
dr Teresa Stasieńko