Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Zmarł Profesor Robert Kwaśnica - twórca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

wydrukuj artykuł

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. DSW dra hab. Roberta Kwaśnicy założyciela, rektora (1997-2016) i prezydenta (2016 – 2018) Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Żegnamy Autora wybitnych prac naukowych z obszaru krytycznej filozofii edukacji, znakomitego pedagoga, mentora i przyjaciela. Był człowiekiem odważnym w myśleniu i zdecydowanym w realizacji marzeń. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają

Rektor, Senat, Założyciel, Pracownicy, Doktoranci i Studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

    

 

***Prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica - pedagog, wykładowca akademicki, współzałożyciel Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W 1980 na Uniwersytecie Wrocławskim obronił doktorat zatytułowany Struktura sytuacji problemowej a funkcjonalność wiedzy ucznia. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskał na tej samej uczelni w 1991 na podstawie rozprawy Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej. Był też pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, a także wykładowcą Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 1997 należał do grona założycieli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP (przekształconej w 2007 w Dolnośląską Szkołę Wyższą), obejmując na tej uczelni stanowisko rektora. Pełnił ją do 2016, po czym został prezydentem tej uczelni. Był też m.in. członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielem kwartalnika „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, specjalizował się w zagadnieniach z zakresu dydaktyki, filozofii wychowania i pedagogiki ogólnej. Był też autorem  projektu holistycznej szkoły całodniowej, której koncepcja znalazła się w raporcie „Reforma kulturowa. 2020, 2030, 2040”, stanowiącej kompendium wizji i pionierskich koncepcji zmian, jakie powinny zajść w funkcjonowaniu państwa, w gospodarce, edukacji i społeczeństwie. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

*** Kondolencje:

Najbliższa Rodzina prosi wszystkich o uszanowanie prawa do żałoby, prawa do prywatności. W związku z tym w dniach 1-3 października w godz. od 10:00 do 18:00 w holu głównym Centrum Konferencyjnego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu udostępniona zostanie księga kondolencyjna, w której można będzie składać wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich oraz wpisy poświęcone pamięci prof. DSW dr hab. Roberta Kwaśnicy.

Ostatnie pożegnanie:

Ostatnie pożegnanie Profesora Roberta Kwaśnicy i uroczystości pogrzebowe odbędą sie w czwartek 4 października 2018 roku o godz. 12:00 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, o czym zawiadamia pogrążona w żałobie Rodzina.