Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

wydrukuj artykuł

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych oraz wszystkich wydarzeń organizowanych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.


Szanowni Państwo,
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych oraz wszystkich wydarzeń organizowanych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej od dnia 11 marca 2020 roku do odwołania. Kolejny komunikat dotyczący działania uczelni zostanie podany 18 marca 2020 roku.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych dotyczy wszystkich kierunków studiów, studiów podyplomowych, kursów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz kształcenia doktorantów.

Do czasu ponownego rozpoczęcia procesu dydaktycznego uczelnia przygotuje odpowiednie rozwiązania umożliwiające dalszą realizację programu studiów, uwzględniającą dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie studentów, słuchaczy i doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

O ponownym rozpoczęciu zajęć poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej oraz poprzez USOSweb i wirtualny dziekanat. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z uczelnią mailowo lub telefonicznie. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej uczelni.

Kontakt:
Dziekanat - dziekanat@dsw.edu.pl, tel. 71 356-15-15 do 23
Biuro Rekrutacji - mail, telefon rekrutacja@dsw.edu.pl , 71 356 15 31 lub 32
Studia Podyplomowe - mail, telefon dsp@dsw.edu.pl 71 356 15 13
Szkoła Doktorska - maria.sikorska@dsw.edu.pl, 71 356 15 57
Uniwersytet III Wieku - dutw@dsw.edu.pl, 693 010 161
Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej DSW
tel. 71 373 57 75 | erasmus@dsw.edu.pl, jaga.dobrowolska@dsw.edu.pl

Jednocześnie prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z aktualnymi informacjami zamieszczanymi na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kanclerz DSW
Krzysztof Kamiński
Dziekan DSW
dr Joanna Minta