Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Menu działu

Konsultacyjna Rada Studentów DSW (KRS DSW)

Konsultacyjna Rada Studentów DSW powołana jest przez Rektora i jest organem niezależnym w stosunku do Samorządu Studentów DSW. Jest ciałem konsultacyjnym i doradczym dla Rektora, zwłaszcza w obszarach: organizacji i przebiegu kształcenia; oferty dydaktycznej; promocji kierunków kształcenia DSW; polityki stypendialnej; zleconych przez Rektora, a nie zastrzeżonych przepisami prawa powszechnego lub wewnętrznego Uczelni do właściwości innych organów i podmiotów. Ponadto zrzesza wszystkich studentów. Konsultacyjna Rada Studentów uczestniczy również w przepływie informacji między studentami a Rektorem.


#AmbasadorDSW

Ambasador DSW jest stypendium Rektora DSW, którego celem jest nagradzanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego.

 

Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego. W konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy spełniają określone regulaminem warunki. Działalność studenta opisana we wniosku musi być udokumentowana, a zaangażowanie w działania na rzecz Uczelni poświadczone przez pracownika DSW. 

W każdej edycji konkursu „Ambasador DSW” Rektor może przyznać: jedną nagrodę I stopnia w postaci zwolnienia z czesnego o 50% do końca studiów, trzy nagrody II stopnia będące zwolnieniem z czesnego o 30% do końca studiów, sześć nagród III stopnia w postaci zwolnienia z czesnego o 15% do końca studiów, dziesięć nagród IV stopnia w formie obniżki czesnego o 15% za jeden rok studiów. 

- dokumenty do pobrania:

| REGULAMIN | PODANIE | WYKAZ AKTYWNOŚCI | KRYTERIA |

Kontakt KRS DSW:

Biuro Prezydenta i Rektora
ul. Wagonowa 9 pok. 31
53-609 Wrocław
e-mail: rektorat@dsw.edu.pl