Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Edukacja elementarna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Studia I stopnia
Kierunek:
pedagogika specjalna
Specjalność:
edukacja elementarna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Tryb:
stacjonarne
Tryb:
niestacjonarne

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

S1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

S1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

S1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

S1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

S1-52-BIOUWAROZCZ-1

Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka

5

SUMA

30

Semestr II

S1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

S1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

S1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

S1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

S1-52-PEDSPEC-2-PS

Pedagogika specjalna

5

S1-52-PEDDZINIEPIN-2

Pedagogika dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

5

SUMA

30

Semestr III

S1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

S1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

S1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

S1-50-JANG1B2-3

S1-50-JANG1C1-3

S1-50-JNIE1B2-3

S1-50-JNIE1C1-3

S1-50-JROS1B2-3

S1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-52-PSYKLIELNEU-3

Psychologia kliniczna z elementami neurologii

4

S1-52-DIAGPSYCHOP-3

Diagnostyka psychopedagogiczna

3,5

S1-52-PORPRRODDZNI-3

Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

3

S1-52-PRAKT1-3-EN

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza

2

S1-52-PRAKT2-3-EN

Praktyka obserwacyjna, nauczycielska - edukacja wczesnoszkolna

2

SUMA

30

Semestr IV

S1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

S1-52-PROSEM-4

Proseminarium

4

S1-50-JANG2B2-4

S1-50-JANG2C1-4

S1-50-JNIE2B2-4

S1-50-JNIE2C1-4

S1-50-JROS2B2-4

S1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

S1-52-EDUREHOSNIEP-4

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

5

S1-52-PRPODPROSNI-4

Prawne podstawy pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

2

S1-52-EDUPOLMET-4

Edukacja polonistyczna z metodyką

3

S1-52-EDUDZSPE-4

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3

S1-52-PRAKT3-4-EN

Praktyka nauczycielska - edukacja wczesnoszkolna

2

S1-52-PRAKT4-4-EN

Praktyka nauczycielska - wychowanie przedszkolna

2

S1-52-PRAKT5-4-EN

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza specjalna

1

SUMA

30

Semestr V

S1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

S1-52-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

S1-52-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-50-JANG3B2-5

S1-50-JANG3C1-5

S1-50-JNIE3B2-5

S1-50-JNIE3C1-5

S1-50-JROS3B2-5

S1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

S1-52-METNADZLNI-5

Metodyka nauczania dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną

3

S1-52-EDUMATMET-5

Edukacja matematyczna z metodyką

4

S1-52-EDUMUZMET-5

Edukacja muzyczna z metodyką

1

S1-52-EDUPLAMET-5

Edukacja plastyczna z metodyką

1

S1-52-EDUSROMET-5

Edukacja środowiskowa z metodyką

1

S1-52-PRAKT6-5-EN

Praktyka wrześniowa  nauczycielska - edukacja wczesnoszkolna

2

S1-52-PRAKT7-5-EN

Praktyka edukacja wczesnoszkolna specjalna

3

SUMA

30

Semestr VI

S1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

S1-52-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

S1-52-WARTERZANIE-6

Warsztaty terapii zachowań niepożądanych

3

S1-52-METTERDZSPE-6

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5

S1-52-METNADZGNI-6

Metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

5

S1-52-KULFIZMET-6

Kultura fizyczna z metodyką

1

S1-52-PRAKT8-6-EN

Praktyka edukacja wczesnoszkolna specjalna - dyplomowa

4

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

N1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

N1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

N1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

N1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

N1-52-BIOUWAROZCZ-1

Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka

5

SUMA

30

Semestr II

N1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

N1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

N1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

N1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

N1-52-PEDSPEC-2-PS

Pedagogika specjalna

5

N1-52-PEDDZINIEPIN-2

Pedagogika dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

5

SUMA

30

Semestr III

N1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

N1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

N1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

N1-50-JANG1B2-3

N1-50-JANG1C1-3

N1-50-JNIE1B2-3

N1-50-JNIE1C1-3

N1-50-JROS1B2-3

N1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-52-PSYKLIELNEU-3

Psychologia kliniczna z elementami neurologii

4

N1-52-DIAGPSYCHOP-3

Diagnostyka psychopedagogiczna

3,5

N1-52-PORPRRODDZNI-3

Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

3

N1-52-PRAKT1-3-EN

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza

2

N1-52-PRAKT2-3-EN

Praktyka obserwacyjna, nauczycielska - edukacja wczesnoszkolna

2

SUMA

30

Semestr IV

N1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

N1-52-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-50-JANG2B2-4

N1-50-JANG2C1-4

N1-50-JNIE2B2-4

N1-50-JNIE2C1-4

N1-50-JROS2B2-4

N1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-52-EDUREHOSNIEP-4

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

5

N1-52-PRPODPROSNI-4

Prawne podstawy pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

2

N1-52-EDUPOLMET-4

Edukacja polonistyczna z metodyką

3

N1-52-EDUDZSPE-4

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3

N1-52-PRAKT3-4-EN

Praktyka nauczycielska - edukacja wczesnoszkolna

2

N1-52-PRAKT5-4-EN

Praktyka nauczycielska - wychowanie przedszkolna

2

N1-52-PRAKT6-4-EN

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza specjalna

1

SUMA

30

Semestr V

N1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

N1-52-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

N1-52-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-50-JANG3B2-5

N1-50-JANG3C1-5

N1-50-JNIE3B2-5

N1-50-JNIE3C1-5

N1-50-JROS3B2-5

N1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

N1-52-METNADZLNI-5

Metodyka nauczania dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną

3

N1-52-EDUMATMET-5

Edukacja matematyczna z metodyką

4

N1-52-EDUMUZMET-5

Edukacja muzyczna z metodyką

1

N1-52-EDUPLAMET-5

Edukacja plastyczna z metodyką

1

N1-52-EDUSROMET-5

Edukacja środowiskowa z metodyką

1

N1-52-PRAKT7-5-EN

Praktyka wrześniowa  nauczycielska - edukacja wczesnoszkolna

2

N1-52-PRAKT8-5-EN

Praktyka wrześniowa  nauczycielska - edukacja wczesnoszkolna

2

SUMA

30

Semestr VI

N1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

N1-52-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-52-WARTERZANIE-6

Warsztaty terapii zachowań niepożądanych

3

N1-52-METTERDZSPE-6

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5

N1-52-METNADZGNI-6

Metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

5

N1-52-KULFIZMET-6

Kultura fizyczna z metodyką

1

N1-52-PRAKT9-6-EN

Praktyka edukacja wczesnoszkolna specjalna - dyplomowa

4

SUMA

30