Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Surdopedagogika z terapią logopedyczną

Studia I stopnia
Kierunek:
pedagogika Specjalna
Specjalność:
surdopedagogika z terapią logopedyczną
Tryb:
stacjonarne
Tryb: niestacjonarne

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

S1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

S1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

S1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

S1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

S1-52-BIOUWAROZCZ-1

Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka

5

SUMA

30

Semestr II

S1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

S1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

S1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

S1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

S1-52-PEDSPEC-2-PS

Pedagogika specjalna

5

S1-52-PODAUDIO-2

Podstawy audiologii

2

S1-52-SURDOPED-2

Surdopedagogika

3

SUMA

30

Semestr III

S1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

S1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

S1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

S1-50-JANG1B2-3

S1-50-JANG1C1-3

S1-50-JNIE1B2-3

S1-50-JNIE1C1-3

S1-50-JROS1B2-3

S1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-52-METEINDZWASL-3

Metody terapii indywidualnej dziecka z wadą słuchu

2

S1-52-PODDIAGLOGO-3

Podstawy diagnozy logopedycznej

2

S1-52-PRAWPODSURDO-3

Prawne podstawy surdopedagogiki

3,5

S1-52-JEZMIDAKFON1-3

Język migowy, daktylografia i fonogesty 1

2

S1-52-MEWYDZWASL1-3

Metodyka wychowania dzieci z wadą słuchu 1

2

S1-52-PRAKT1-3-S

Praktyka obserwacyjna

3

SUMA

30

Semestr IV

S1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

S1-52-PROSEM-4

Proseminarium

4

S1-50-JANG2B2-4

S1-50-JANG2C1-4

S1-50-JNIE2B2-4

S1-50-JNIE2C1-4

S1-50-JROS2B2-4

S1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

S1-52-EDUREHOSNIEP-4

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

5

S1-52-METPROPIWYCH-4

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

3

S1-52-FIZPRONARZMO-4

Fizjologia i profilaktyka narządów mowy

3

S1-52-JEZMIDAKFON2-4

Język migowy, daktylografia i fonogesty 2

2

S1-52-MEWYDZWASL2-4

Metodyka wychowania dzieci z wadą słuchu 2

2

S1-52-PRAKT2-4-S

Praktyka asystencka

3

SUMA

30

Semestr V

S1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

S1-52-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

S1-52-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-50-JANG3B2-5

S1-50-JANG3C1-5

S1-50-JNIE3B2-5

S1-50-JNIE3C1-5

S1-50-JROS3B2-5

S1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

S1-52-ZABMOZDKOM-5

Zaburzenia mowy i zdolności komunikacyjnej

2

S1-52-WCZREHDZWASL-5

Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu

2

S1-52-FONARTAUDWIZ-5

Fonetyka artykulacyjna, audytywna i wizualna

3

S1-52-JEZMIDAKFON3-5

Język migowy, daktylografia i fonogesty 3

2

S1-52-MENAPDZWASL1-5

Metodyka nauczania początkowego dzieci z wadą słuchu 1

3

S1-52-PRAKT3-5-S

Praktyka opiekuńczo wychowawcza

3

SUMA

30

Semestr VI

S1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

S1-52-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

S1-52-TEOKOMMOW-6

Teoria komunikacji i mowy

3

S1-52-METPRLOGLOG-6

Metodyka pracy logopedycznej z logorytmiką

3

S1-52-SURDOPSYCH-6

Surdopsychologia

5

S1-52-JEZMIDAKFON4-6

Język migowy, daktylografia i fonogesty 4

2

S1-52-MENAPDZWASL2-6

Metodyka nauczania początkowego dzieci z wadą słuchu 2

2

S1-52-PRAKT4-6-S

Praktyka terapeutyczna

3

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

N1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

N1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

N1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

N1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

N1-52-BIOUWAROZCZ-1

Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka

5

SUMA

30

Semestr II

N1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

N1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

N1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

N1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

N1-52-PEDSPEC-2-PS

Pedagogika specjalna

5

N1-52-PODAUDIO-2

Podstawy audiologii

2

N1-52-SURDOPED-2

Surdopedagogika

3

SUMA

30

Semestr III

N1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

N1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

N1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

N1-50-JANG1B2-3

N1-50-JANG1C1-3

N1-50-JNIE1B2-3

N1-50-JNIE1C1-3

N1-50-JROS1B2-3

N1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-52-METEINDZWASL-3

Metody terapii indywidualnej dziecka z wadą słuchu

2

N1-52-PODDIAGLOGO-3

Podstawy diagnozy logopedycznej

2

N1-52-PRAWPODSURDO-3

Prawne podstawy surdopedagogiki

3,5

N1-52-JEZMIDAKFON1-3

Język migowy, daktylografia i fonogesty 1

2

N1-52-MEWYDZWASL1-3

Metodyka wychowania dzieci z wadą słuchu 1

2

N1-52-PRAKT1-3-S

Praktyka obserwacyjna

3

SUMA

30

Semestr IV

N1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

N1-52-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-50-JANG2B2-4

N1-50-JANG2C1-4

N1-50-JNIE2B2-4

N1-50-JNIE2C1-4

N1-50-JROS2B2-4

N1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-52-EDUREHOSNIEP-4

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

5

N1-52-METPROPIWYCH-4

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

3

N1-52-FIZPRONARZMO-4

Fizjologia i profilaktyka narządów mowy

3

N1-52-JEZMIDAKFON2-4

Język migowy, daktylografia i fonogesty 2

2

N1-52-MEWYDZWASL2-4

Metodyka wychowania dzieci z wadą słuchu 2

2

N1-52-PRAKT2-4-S

Praktyka asystencka

3

SUMA

30

Semestr V

N1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

N1-52-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

N1-52-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-50-JANG3B2-5

N1-50-JANG3C1-5

N1-50-JNIE3B2-5

N1-50-JNIE3C1-5

N1-50-JROS3B2-5

N1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

N1-52-ZABMOZDKOM-5

Zaburzenia mowy i zdolności komunikacyjnej

2

N1-52-WCZREHDZWASL-5

Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu

2

N1-52-FONARTAUDWIZ-5

Fonetyka artykulacyjna, audytywna i wizualna

3

N1-52-JEZMIDAKFON3-5

Język migowy, daktylografia i fonogesty 3

2

N1-52-MENAPDZWASL1-5

Metodyka nauczania początkowego dzieci z wadą słuchu 1

3

N1-52-PRAKT3-5-S

Praktyka opiekuńczo wychowawcza

3

SUMA

30

Semestr VI

N1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

N1-52-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-52-TEOKOMMOW-6

Teoria komunikacji i mowy

3

N1-52-METPRLOGLOG-6

Metodyka pracy logopedycznej z logorytmiką

3

N1-52-SURDOPSYCH-6

Surdopsychologia

5

N1-52-JEZMIDAKFON4-6

Język migowy, daktylografia i fonogesty 4

2

N1-52-MENAPDZWASL2-6

Metodyka nauczania początkowego dzieci z wadą słuchu 2

2

N1-52-PRAKT4-6-S

Praktyka terapeutyczna

3

SUMA

30