Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Terapia zajęciowa z psychomotoryką

Studia I stopnia
Kierunek:
pedagogika specjalna
Specjalność:
terapia zajęciowa z psychomotoryką
Tryb:
stacjonarne
Tryb: niestacjonarne

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

S1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

S1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

S1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

S1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

S1-52-BIOUWAROZCZ-1

Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka

5

SUMA

30

Semestr II

S1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

S1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

S1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

S1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

S1-52-PEDSPEC-2-PS

Pedagogika specjalna

5

S1-52-PODPSYCHO-2

Podstawy psychomotoryki

2

S1-52-ZAKLICHO1-2

Zarys kliniczny chorób 1

3

SUMA

30

Semestr III

S1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

S1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

S1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

S1-50-JANG1B2-3

S1-50-JANG1C1-3

S1-50-JNIE1B2-3

S1-50-JNIE1C1-3

S1-50-JROS1B2-3

S1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-52-ZAKLICHO2-3

Zarys kliniczny chorób 2

2

S1-52-PODPSPSPSKLI-3

Podstawy psychiatrii, psychopatologii i psychologii klinicznej

5

S1-52-PODTERZAJ-3

Podstawy terapii zajęciowej

3

S1-52-DIAFUNPOPAC-3

Diagnoza funkcjonalna potrzeb pacjenta

2,5

S1-52-PRAKT1-3-T

Praktyka warsztatowa

2

SUMA

30

Semestr IV

S1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

S1-52-PROSEM-4

Proseminarium

4

S1-50-JANG2B2-4

S1-50-JANG2C1-4

S1-50-JNIE2B2-4

S1-50-JNIE2C1-4

S1-50-JROS2B2-4

S1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

S1-52-EDUREHOSNIEP-4

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

5

S1-52-DIPSYCHPSY-4

Diagnoza psychopedagogiczna i psychomotoryczna

4

S1-52-MOTCZLPATRU-4

Motoryka człowieka i patologia ruchu

4

S1-52-ERGOTER-4

Ergoterapia

3

S1-52-PRAKT2-4-T

Praktyka zakładowa

2

SUMA

30

Semestr V

S1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

S1-52-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

S1-52-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-50-JANG3B2-5

S1-50-JANG3C1-5

S1-50-JNIE3B2-5

S1-50-JNIE3C1-5

S1-50-JROS3B2-5

S1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

S1-52-EKRURELPSYCH-5

Ekspresja ruchowa i relaksacja w psychomotoryce

3

S1-52-PRAPODTERZA-5

Prawne podstawy terapii zajęciowej

4

S1-52-TERPAZRPOT-5

Terapia pacjentów o zróżnicowanych potrzebach

3

S1-52-TERREHPSYMET-5

Terapia i rehabilitacja psychomotoryczna z metodyką

3

S1-52-PRAKT3-5-T

Praktyka edukacyjna

2

SUMA

30

Semestr VI

S1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

S1-52-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

S1-52-TZAANSPEGER-6

Terapia zajęciowa w andragogice specjalnej i geriatrii

6

S1-52-OCHPROZDDIET-6

Ochrona i promocja zdrowia z dietetyką

5

S1-52-ELEFIZTERZAJ-6

Elementy fizjoterapii w terapii zajęciowej

5

S1-52-PRAKTS4-6-T

Praktyka szpitalna

2

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

N1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

N1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

N1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

N1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

N1-52-BIOUWAROZCZ-1

Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka

5

SUMA

30

Semestr II

N1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

N1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

N1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

N1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

N1-52-PEDSPEC-2-PS

Pedagogika specjalna

5

N1-52-PODPSYCHO-2

Podstawy psychomotoryki

2

N1-52-ZAKLICHO1-2

Zarys kliniczny chorób 1

3

SUMA

30

Semestr III

N1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

N1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

N1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

N1-50-JANG1B2-3

N1-50-JANG1C1-3

N1-50-JNIE1B2-3

N1-50-JNIE1C1-3

N1-50-JROS1B2-3

N1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-52-ZAKLICHO2-3

Zarys kliniczny chorób 2

2

N1-52-PODPSPSPSKLI-3

Podstawy psychiatrii, psychopatologii i psychologii klinicznej

5

N1-52-PODTERZAJ-3

Podstawy terapii zajęciowej

3

N1-52-DIAFUNPOPAC-3

Diagnoza funkcjonalna potrzeb pacjenta

2,5

N1-52-PRAKT1-3-T

Praktyka warsztatowa

2

SUMA

30

Semestr IV

N1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

N1-52-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-50-JANG2B2-4

N1-50-JANG2C1-4

N1-50-JNIE2B2-4

N1-50-JNIE2C1-4

N1-50-JROS2B2-4

N1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-52-EDUREHOSNIEP-4

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

5

N1-52-DIPSYCHPSY-4

Diagnoza psychopedagogiczna i psychomotoryczna

4

N1-52-MOTCZŁPATRU-4

Motoryka człowieka i patologia ruchu

4

N1-52-ERGOTER-4

Ergoterapia

3

N1-52-PRAKT2-4-T

Praktyka zakładowa

2

SUMA

30

Semestr V

N1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

N1-52-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

N1-52-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-50-JANG3B2-5

N1-50-JANG3C1-5

N1-50-JNIE3B2-5

N1-50-JNIE3C1-5

N1-50-JROS3B2-5

N1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

N1-52-EKRURELPSYCH-5

Ekspresja ruchowa i relaksacja w psychomotoryce

3

N1-52-PRAPODTERZA-5

Prawne podstawy terapii zajęciowej

4

N1-52-TERPAZRPOT-5

Terapia pacjentów o zróżnicowanych potrzebach

3

N1-52-TERREHPSYMET-5

Terapia i rehabilitacja psychomotoryczna z metodyką

3

N1-52-PRAKT3-5-T

Praktyka edukacyjna

2

SUMA

30

Semestr VI

N1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

N1-52-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-52-TZAANSPEGER-6

Terapia zajęciowa w andragogice specjalnej i geriatrii

6

N1-52-OCHPROZDDIET-6

Ochrona i promocja zdrowia z dietetyką

5

N1-52-ELEFIZTERZAJ-6

Elementy fizjoterapii w terapii zajęciowej

5

N1-52-PRAKT4-6-T

Praktyka szpitalna

2

SUMA

30