Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne nauczaniem języka angielskiego

Studia I stopnia
Kierunek: pedagogika
Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Tryb: stacjonarne
Tryb: niestacjonarne

 

 

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

S1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

S1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

S1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

S1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

S1-51-PODKSZJEZ-1

Podstawy kształcenia językowego

3

S1-51-PRANAJA1-1

Praktyczna nauka języka angielskiego z metodyką nauczania (gramatyka)

2

SUMA

30

Semestr II

S1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

S1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

S1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

S1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

S1-51-PEDPRZ-2

Pedagogika przedszkolna

4

S1-51-METEDUPOL1-2

Metodyka edukacji polonistycznej 1

3

S1-51-PRANAJA2-2

Praktyczna nauka języka angielskiego z metodyką nauczania (mówienie)

2

S1-51-PRAKT1-2-EW

Praktyka obserwacyjna w przedszkolu

1

SUMA

30

Semestr III

S1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

S1-51-KOMUNINTER-3

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2,5

S1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

S1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-51-METEDUPRZ-3

Metodyka edukacji przedszkolnej

4

S1-51-METEDUPOL2-3

Metodyka edukacji polonistycznej 2

3

S1-51-PODKSZMAT-3

Podstawy kształcenia matematycznego

3

S1-51-PRANAJA3-3

Praktyczna nauka języka angielskiego z metodyką nauczania (fonetyka)

3

S1-51-PRAKT2-3-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka w klasie II lub III

2

SUMA

30

Semestr IV

S1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

S1-51-PROSEM-4

Proseminarium

4

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

S1-51-PEDWCZ-4

Pedagogika wczesnoszkolna

5

S1-51-METEDUMAT1-4

Metodyka edukacji matematycznej 1

3

S1-51-EDUSROMET-4

Edukacja środowiskowa z metodyką

3

S1-51-EDUPLATECH-4

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką

2

S1-51-PRANAJA4-4

Praktyczna nauka języka angielskiego z metodyką nauczania (wymowa)

2

S1-51-METNAUJA1-4

Metodyka nauczania języka angielskiego 1

4

S1-51-PRAKT2-4-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka w przedszkolu

2

SUMA

30

Semestr V

S1-51-PEDSPOL-5

Pedagogika społeczna

3

S1-51-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

S1-51-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-51-METEDUWCZE-5

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej

4

S1-51-METEDUMAT2-5

Metodyka edukacji matematycznej 2

3

S1-51-EDUMUZMET1-5-A

Edukacja muzyczna z metodyką 1

2

S1-51-EMIGLO-5

Emisja głosu

1

S1-51-PRANAJA5-5

Praktyczna nauka języka angielskiego z metodyką nauczania (pisanie)

2

S1-51-METNAUJA2-5

Metodyka nauczania języka angielskiego 2

2

S1-51-PRAKT4-5-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka wrześniowa - klasa I

2

S1-51-PRAKT5-5-JA

Praktyka obserwacyjno-projektowa - język angielski

2

SUMA

33

Semestr VI

S1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

S1-51-PEDSPEC-6

Pedagogika specjalna

3

S1-51-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

S1-51-EDUMUZMET2-6-A

Edukacja muzyczna z metodyką 2

2

S1-51-METZAJKOM-6-A

Metodyka zajęć komputerowych

2

S1-51-KULFIZMET-6

Kultura fizyczna z metodyką

3

S1-51-GRYZABNAUJA-6

Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego

2

S1-51-MULNAUJA-6

Multimedia w nauczaniu języka angielskiego

2

S1-51-WARMETNJA-6

Warsztaty metodyczne nauczania języka angielskiego

1

S1-51-PRAKT6-6-EW

Praktyka dyplomowa - edukacja wczesnoszkolna i nauczanie języka angielskiego

3

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

N1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

N1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

N1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

N1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

N1-51-PODKSZJEZ-1

Podstawy kształcenia językowego

3

N1-51-PRANAJA1-1

Praktyczna nauka języka angielskiego z metodyką nauczania (gramatyka)

2

SUMA

30

Semestr II

N1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

N1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

N1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

N1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

N1-51-PEDPRZ-2

Pedagogika przedszkolna

4

N1-51-METEDUPOL1-2

Metodyka edukacji polonistycznej 1

3

N1-51-PRANAJA2-2

Praktyczna nauka języka angielskiego z metodyką nauczania (mówienie)

2

N1-51-PRAKT1-2-EW

Praktyka obserwacyjna w przedszkolu

1

SUMA

30

Semestr III

N1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

N1-51-KOMUNINTER-3

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2,5

N1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

N1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-51-METEDUPRZ-3

Metodyka edukacji przedszkolnej

4

N1-51-METEDUPOL2-3

Metodyka edukacji polonistycznej 2

3

N1-51-PODKSZMAT-3

Podstawy kształcenia matematycznego

3

N1-51-PRANAJA3-3

Praktyczna nauka języka angielskiego z metodyką nauczania (fonetyka)

3

N1-51-PRAKT2-3-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka w klasie II lub III

2

SUMA

30

Semestr IV

N1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

N1-51-PROSEM-4

Proseminarium

4

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-51-PEDWCZ-4

Pedagogika wczesnoszkolna

5

N1-51-METEDUMAT1-4

Metodyka edukacji matematycznej 1

3

N1-51-EDUSROMET-4

Edukacja środowiskowa z metodyką

3

N1-51-EDUPLATECH-4

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką

2

N1-51-PRANAJA4-4

Praktyczna nauka języka angielskiego z metodyką nauczania (wymowa)

2

N1-51-METNAUJA1-4

Metodyka nauczania języka angielskiego 1

4

N1-51-PRAKT3-4-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka w przedszkolu

2

SUMA

30

Semestr V

N1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

N1-51-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

N1-51-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-51-METEDUWCZE-5

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej

4

N1-51-METEDUMAT2-5

Metodyka edukacji matematycznej 2

3

N1-51-EDUMUZMET1-5-A

Edukacja muzyczna z metodyką 1

2

N1-51-EMIGLO-5

Emisja głosu

1

N1-51-PRANAJA5-5

Praktyczna nauka języka angielskiego z metodyką nauczania (pisanie)

2

N1-51-METNAUJA2-5

Metodyka nauczania języka angielskiego 2

2

N1-51-PRAKT4-5-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka wrześniowa - klasa I

2

N1-51-PRAKT5-5-JA

Praktyka obserwacyjno-projektowa - język angielski

2

SUMA

33

Semestr VI

N1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

N1-51-PEDSPEC-6-P

Pedagogika specjalna

3

N1-51-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-51-EDUMUZMET2-6-A

Edukacja muzyczna z metodyką 2

2

N1-51-METZAJKOM-6-A

Metodyka zajęć komputerowych

2

N1-51-KULFIZMET-6

Kultura fizyczna z metodyką

3

N1-51-GRYZABNAUJA-6

Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego

2

N1-51-MULNAUJA-6

Multimedia w nauczaniu języka angielskiego

2

N1-51-WARMETNJA-6

Warsztaty metodyczne nauczania języka angielskiego

1

N1-51-PRAKT6-6-EW

Praktyka dyplomowa - edukacja wczesnoszkolna i nauczanie języka angielskiego

3

SUMA

30