Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką

Studia I stopnia
Kierunek: pedagogika
Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką
Tryb: stacjonarne
Tryb: niestacjonarne

 

 

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

S1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

S1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

S1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

S1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

S1-51-PODKSZJEZ-1

Podstawy kształcenia językowego

3

S1-51-EDUMUZMET1-1

Edukacja muzyczna z metodyką 1

2

SUMA

30

Semestr II

S1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

S1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

S1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

S1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

S1-51-PEDPRZ-2

Pedagogika przedszkolna

4

S1-51-METEDUPOL1-2

Metodyka edukacji polonistycznej 1

3

S1-51-EDUMUZMET2-2

Edukacja muzyczna z metodyką 2

2

S1-51-PRAKT1-2-EW

Praktyka obserwacyjna w przedszkolu

1

SUMA

30

Semestr III

S1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

S1-51-KOMUNINTER-3

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2,5

S1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

S1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

S1-50-JANG1B2-3

S1-50-JANG1C1-3

S1-50-JNIE1B2-3

S1-50-JNIE1C1-3

S1-50-JROS1B2-3

S1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-51-METEDUPRZ-3

Metodyka edukacji przedszkolnej

4

S1-51-METEDUPOL2-3

Metodyka edukacji polonistycznej 2

3

S1-51-PODKSZMAT-3

Podstawy kształcenia matematycznego

3

S1-51-PRAKT2-3-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka w klasie II lub III

2

SUMA

30

Semestr IV

S1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

S1-51-PROSEM-4

Proseminarium

4

S1-50-JANG2B2-4

S1-50-JANG2C1-4

S1-50-JNIE2B2-4

S1-50-JNIE2C1-4

S1-50-JROS2B2-4

S1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

S1-51-PEDWCZ-4

Pedagogika wczesnoszkolna

5

S1-51-METEDUMAT1-4

Metodyka edukacji matematycznej 1

3

S1-51-EDUSROMET-4

Edukacja środowiskowa z metodyką

3

S1-51-EDUPLATECH-4

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką

2

S1-51-PODPSYCHOM-4

Podstawy psychomotoryki

2

S1-51-PRAKT3-4-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka w przedszkolu

3

SUMA

30

Semestr V

S1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

S1-51-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

S1-51-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-50-JANG3B2-5

S1-50-JANG3C1-5

S1-50-JNIE3B2-5

S1-50-JNIE3C1-5

S1-50-JROS3B2-5

S1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

S1-51-METEDUWCZE-5

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej

4

S1-51-METEDUMAT2-5

Metodyka edukacji matematycznej 2

3

S1-51-METZAJKOM-5

Metodyka zajęć komputerowych

2

S1-51-EMIGLO-5

Emisja głosu

1

S1-51-ELDIAPSYCHOM-5

Elementy diagnozy psychomotorycznej

2

S1-51-PRAKT4-5-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka wrześniowa - klasa I

3

SUMA

30

Semestr VI

S1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

S1-52-PEDSPEC-6-P

Pedagogika specjalna

3

S1-51-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

S1-51-KULFIZMET-6

Kultura fizyczna z metodyką

3

S1-51-GRYZABPSY-6

Gry i zabawy psychomotoryczne

2

S1-51-METZAJWYR-6

Metodyka zajęć wyrównawczych

4

S1-51-WARMET-6

Warsztaty metodyczne

3

S1-51-PRAKT5-6-EW

Praktyka dyplomowa - edukacja wczesnoszkolna

3

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

N1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

N1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

N1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

N1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

N1-51-PODKSZJEZ-1

Podstawy kształcenia językowego

3

N1-51-EDUMUZMET1-1

Edukacja muzyczna z metodyką 1

2

SUMA

30

Semestr II

N1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

N1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

N1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

N1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

N1-51-PEDPRZ-2

Pedagogika przedszkolna

4

N1-51-METEDUPOL1-2

Metodyka edukacji polonistycznej 1

3

N1-51-EDUMUZMET2-2

Edukacja muzyczna z metodyką 2

2

N1-51-PRAKT1-2-EW

Praktyka obserwacyjna w przedszkolu

1

SUMA

30

Semestr III

N1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

N1-51-KOMUNINTER-3

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2,5

N1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

N1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

N1-50-JANG1B2-3

N1-50-JANG1C1-3

N1-50-JNIE1B2-3

N1-50-JNIE1C1-3

N1-50-JROS1B2-3

N1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-51-METEDUPRZ-3

Metodyka edukacji przedszkolnej

4

N1-51-METEDUPOL2-3

Metodyka edukacji polonistycznej 2

3

N1-51-PODKSZMAT-3

Podstawy kształcenia matematycznego

3

N1-51-PRAKT2-3-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka w klasie II lub III

2

SUMA

30

Semestr IV

N1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

N1-51-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-50-JANG2B2-4

N1-50-JANG2C1-4

N1-50-JNIE2B2-4

N1-50-JNIE2C1-4

N1-50-JROS2B2-4

N1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-51-PEDWCZ-4

Pedagogika wczesnoszkolna

5

N1-51-METEDUMAT1-4

Metodyka edukacji matematycznej 1

3

N1-51-EDUSROMET-4

Edukacja środowiskowa z metodyką

3

N1-51-EDUPLATECH-4

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką

2

N1-51-PODPSYCHOM-4

Podstawy psychomotoryki

2

N1-51-PRAKT3-4-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka w przedszkolu

3

SUMA

30

Semestr V

N1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

N1-51-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

N1-50-JANG3B2-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-50-JANG3C1-5

Język obcy 3

3

N1-51-METEDUWCZE-5

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej

4

N1-51-METEDUMAT2-5

Metodyka edukacji matematycznej 2

3

N1-51-METZAJKOM-5

Metodyka zajęć komputerowych

2

N1-51-EMIGLO-5

Emisja głosu

1

N1-51-ELDIAPSYCHOM-5

Elementy diagnozy psychomotorycznej

2

N1-51-PRAKT4-5-EW

Praktyka obserwacyjno-asystencka wrześniowa - klasa I

3

SUMA

30

Semestr VI

N1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

N1-52-PEDSPEC-6-P

Pedagogika specjalna

3

N1-51-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-51-KULFIZMET-6

Kultura fizyczna z metodyką

3

N1-51-GRYZABPSY-6

Gry i zabawy psychomotoryczne

2

N1-51-METZAJWYR-6

Metodyka zajęć wyrównawczych

4

N1-51-WARMET-6

Warsztaty metodyczne

3

N1-51-PRAKT5-6-EW

Praktyka dyplomowa - edukacja wczesnoszkolna

3