Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Pedagogika rodzinna

Studia I stopnia
Kierunek: pedagogika
Specjalność: pedagogika rodzinna
Tryb: stacjonarne
Tryb: niestacjonarne

 

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

S1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

S1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

S1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

S1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

S1-51-PEDRODZ-1

Pedagogika rodziny

5

SUMA

30

Semestr II

S1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

S1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

S1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

S1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

S1-51-WSPSYMARO-2

Wstęp do psychologii małżeństwa i rodziny

5

S1-51-BIOUWROZ-2

Biospołeczne uwarunkowania rozwoju człowieka

5

SUMA

30

Semestr III

S1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

S1-51-KOMUNINTER-3

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2,5

S1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

S1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

S1-50-JANG1B2-3

S1-50-JANG1C1-3

S1-50-JNIE1B2-3

S1-50-JNIE1C1-3

S1-50-JROS1B2-3

S1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-51-PSYPATROD-3

Psychopatologia rodziny

4

S1-51-PODPRROOP-3

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

3

S1-51-WYBZAGSEK-3

Wybrane zagadnienia z seksuologii

3

S1-51-PRAKT1-3-PR

Praktyka obserwacyjna

2

SUMA

30

Semestr IV

S1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

S1-51-PROSEM-4

Proseminarium

4

S1-50-JANG2B2-4

S1-50-JANG2C1-4

S1-50-JNIE2B2-4

S1-50-JNIE2C1-4

S1-50-JROS2B2-4

S1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

S1-51-DIAPEDROD-4

Diagnoza pedagogiczna rodziny

5

S1-51-KONMALROD-4

Konflikt w małżeństwie i rodzinie

5

S1-51-PSYSZGO-4

Psychologia szczęścia i godności rodziny

5

S1-51-PRAKT2-4-PR

Praktyka obserwacyjno-asystencka

3

SUMA

30

Semestr V

S1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

S1-51-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

S1-51-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-50-JANG3B2-5

S1-50-JANG3C1-5

S1-50-JNIE3B2-5

S1-50-JNIE3C1-5

S1-50-JROS3B2-5

S1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

S1-51-WARUMWYCH-5

Warsztaty umiejętności wychowawczych

4

S1-51-METPRMEDRO-5

Metodyka pracy mediatora rodzinnego

4

S1-51-METPRASRO1-5

Metodyka pracy asystenta rodziny 1

4

S1-51-PRAKT3-5-PR

Praktyka asystencka

3

SUMA

30

Semestr VI

S1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

S1-52-PEDSPEC-6-P

Pedagogika specjalna

3

S1-51-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

S1-51-METPRASRO2-6

Metodyka pracy asystenta rodziny 2

3

S1-51-METPRKUSA-6

Metodyka pracy kuratora sądowego

5

S1-51-WYBZAGGER-6

Wybrane zagadnienia z geragogiki

3

S1-51-PRAKT4-6-PR

Praktyka projektowa

4

SUMA

30

 

 

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

N1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

N1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

N1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

N1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

N1-51-PEDRODZ-1

Pedagogika rodziny

5

SUMA

30

Semestr II

N1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

N1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

N1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

N1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

N1-51-WSPSYMARO-2

Wstęp do psychologii małżeństwa i rodziny

5

N1-51-BIOUWROZ-2

Biospołeczne uwarunkowania rozwoju człowieka

5

SUMA

30

Semestr III

N1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

N1-51-KOMUNINTER-3

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2,5

N1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

N1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

N1-50-JANG1B2-3

N1-50-JANG1C1-3

N1-50-JNIE1B2-3

N1-50-JNIE1C1-3

N1-50-JROS1B2-3

N1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-51-PSYPATROD-3

Psychopatologia rodziny

4

N1-51-PODPRROOP-3

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

3

N1-51-WYBZAGSEK-3

Wybrane zagadnienia z seksuologii

3

N1-51-PRAKT1-3-PR

Praktyka obserwacyjna

2

SUMA

30

Semestr IV

N1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

N1-51-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-50-JANG2B2-4

N1-50-JANG2C1-4

N1-50-JNIE2B2-4

N1-50-JNIE2C1-4

N1-50-JROS2B2-4

N1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-51-DIAPEDROD-4

Diagnoza pedagogiczna rodziny

5

N1-51-KONMALROD-4

Konflikt w małżeństwie i rodzinie

5

N1-51-PSYSZGO-4

Psychologia szczęścia i godności rodziny

5

N1-51-PRAKT2-4-PR

Praktyka obserwacyjno-asystencka

3

SUMA

30

Semestr V

N1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

N1-51-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

N1-51-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-50-JANG3B2-5

N1-50-JANG3C1-5

N1-50-JNIE3B2-5

N1-50-JNIE3C1-5

N1-50-JROS3B2-5

N1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

N1-51-WARUMWYCH-5

Warsztaty umiejętności wychowawczych

4

N1-51-METPRMEDRO-5

Metodyka pracy mediatora rodzinnego

4

N1-51-METPRASRO1-5

Metodyka pracy asystenta rodziny 1

4

N1-51-PRAKT3-5-PR

Praktyka asystencka

3

SUMA

30

Semestr VI

N1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

N1-52-PEDSPEC-6-P

Pedagogika specjalna

3

N1-51-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-51-METPRASRO2-6

Metodyka pracy asystenta rodziny 2

3

N1-51-METPRKUSA-6

Metodyka pracy kuratora sądowego

5

N1-51-WYBZAGGER-6

Wybrane zagadnienia z geragogiki

3

N1-51-PRAKT4-6-PR

Praktyka projektowa

4

SUMA

30