Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Zarządzanie projektami społecznymi

Studia I stopnia
Kierunek:
praca socjalna
Specjalność:
zarządzanie projektami społecznymi
Tryb:
stacjonarne
Tryb:
niestacjonarne

 

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

S1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

S1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

S1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

S1-51-PODPOLSPOL-1

Podstawy polityki społecznej

5

S1-51-PEDSPOL-1-PRS

Pedagogika społeczna

6

SUMA

30

Semestr II

S1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

S1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

S1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

S1-51-TEPODSTPOM-2

Teoretyczne podstawy pomagania

4

S1-51-PROPPRSOC-2

Propedeutyka pracy socjalnej

5

S1-51-PODSORGZARZ-2

Podstawy organizacji i zarządzania

3

S1-51-ORGSPOLLO-2

Organizacja społeczności lokalnej

4

SUMA

30

Semestr III

S1-51-PSYCHKLIN-3

Psychologia kliniczna

3

S1-51-PSYCHOPATROZ-3

Psychopatologia rozwoju

4,5

S1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

S1-50-JANG2B2-4

S1-50-JANG2C1-4

S1-50-JNIE2B2-4

S1-50-JNIE2C1-4

S1-50-JROS2B2-4

S1-50-JROS2C1-4

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-51-METTECHPRS-3Z

Metody i techniki pracy socjalnej

5

S1-51-TRENKOMINT-3

Trening komunikacji interpersonalnej

4

S1-51-ZARZPROJSPOL-3

Zarządzanie projektem społecznym

4

S1-51-PRAKT1-3-PS

Praktyka obserwacyjna

3

SUMA

30

Semestr IV

S1-51-PRPOLSPOLUE-2

Prawo i polityka społeczna UE

4

S1-51-DIASOCJ-4

Diagnoza socjalna i wywiad środowiskowy

4,5

S1-51-PROSEM-4-PRS

Proseminarium

4

S1-50-JANG2B2-4

S1-50-JANG2C1-4

S1-50-JNIE2B2-4

S1-50-JNIE2C1-4

S1-50-JROS2B2-4

S1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

S1-51-WYBRZAGRYNP-4

Wybrane zagadnienia rynku pracy

4

S1-51-METPRGRU-4

Metody pracy z grupą

3

S1-51-PROBLMIGR-4

Problematyka migracji

4

S1-51-PRAKT2-4-PS

Praktyka asystencka

3

SUMA

30

Semestr V

S1-51-PRPODSTPRSOC-5

Prawne podstawy pracy socjalnej

5

S1-51-PORROZKULT-5

Poradnictwo w obszarze różnic kulturowych

4

S1-51-METBADSPOL-5

Metody badań społecznych

4

S1-51-SEMDYPL1-5-PRS

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-50-JANG3B2-5

S1-50-JANG3C1-5

S1-50-JNIE3B2-5

S1-50-JNIE3C1-5

S1-50-JROS3B2-5

S1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

S1-51-AKTYWOSBEZR-5

Aktywizacja osób bezrobotnych

5

S1-51-PRPOSPSRWYK1-5

Projektowanie pomocy społecznej w środowiskach wykluczonych 1

4

SUMA

30

Semestr VI

S1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

S1-51-ETYPRSOC-6

Etyka w pracy socjalnej

3

S1-51-SEMDYPL2-6-PRS

Seminarium dyplomowe 2

8

S1-51-PRPOSPSRWYK2-6

Projektowanie pomocy społecznej w środowiskach wykluczonych 2

6

S1-51-WARPROJKAR-6

Warsztat projektowania kariery

5

S1-51-PRAKT3-6-PS

Praktyka projektowa

4

SUMA

30

 

 

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

N1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

N1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

N1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

N1-51-PODPOLSPOL-1

Podstawy polityki społecznej

5

N1-51-PEDSPOL-1-PRS

Pedagogika społeczna

6

SUMA

30

Semestr II

N1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

N1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

N1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

N1-51-TEPODSTPOM-2

Teoretyczne podstawy pomagania

4

N1-51-PROPPRSOC-2

Propedeutyka pracy socjalnej

5

N1-51-PODSORGZARZ-2

Podstawy organizacji i zarządzania

3

N1-51-ORGSPOLLOK-2

Organizacja społeczności lokalnej

4

SUMA

30

Semestr III

N1-51-PSYCHKLIN-3

Psychologia kliniczna

3

N1-51-PSYCHOPATROZ-3

Psychopatologia rozwoju

4,5

N1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

N1-50-JANG1B2-3

N1-50-JANG1C1-3

N1-50-JNIE1B2-3

N1-50-JNIE1C1-3

N1-50-JROS1B2-3

N1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-51-METTECHPRS-3Z

Metody i techniki pracy socjalnej

5

N1-51-TRENKOMINT-3

Trening komunikacji interpersonalnej

4

N1-51-ZARZPROJSPOL-3

Zarządzanie projektem społecznym

4

N1-51-PRAKT1-3-PS

Praktyka obserwacyjna

3

SUMA

30

Semestr IV

N1-51-PRPOLSPOLUE-2

Prawo i polityka społeczna UE

4

N1-51-DIASOCJ-4

Diagnoza socjalna i wywiad środowiskowy

4,5

N1-51-PROSEM-4-PRS

Proseminarium

4

N1-50-JANG2B2-4

N1-50-JANG2C1-4

N1-50-JNIE2B2-4

N1-50-JNIE2C1-4

N1-50-JROS2B2-4

N1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-51-WYBRZAGRYNP-4

Wybrane zagadnienia rynku pracy

4

N1-51-METPRGRU-4

Metody pracy z grupą

3

N1-51-PROBLMIGR-4

Problematyka migracji

4

N1-51-PRAKT2-4-PS

Praktyka asystencka

3

SUMA

30

Semestr V

N1-51-PRPODSTPRSOC-5

Prawne podstawy pracy socjalnej

5

N1-51-PORROZKULT-5

Poradnictwo w obszarze różnic kulturowych

4

N1-51-METBADSPOL-5

Metody badań społecznych

4

N1-51-SEMDYPL1-5-PRS

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-50-JANG3B2-5

N1-50-JANG3C1-5

N1-50-JNIE3B2-5

N1-50-JNIE3C1-5

N1-50-JROS3B2-5

N1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

N1-51-AKTYWOSBEZR-5

Aktywizacja osób bezrobotnych

5

N1-51-PRPOSPSRWYK1-5

Projektowanie pomocy społecznej w środowiskach wykluczonych 1

4

SUMA

30

Semestr VI

N1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

N1-51-ETYPRSOC-6

Etyka w pracy socjalnej

3

N1-51-SEMDYPL2-6-PRS

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-51-PRPOSPSRWYK2-6

Projektowanie pomocy społecznej w środowiskach wykluczonych 2

6

N1-51-WARPROJKAR-6

Warsztat projektowania kariery

5

N1-51-PRAKT3-6-PS

Praktyka projektowa

4

SUMA

30