Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Bezpieczeństwo publiczne

Studia I stopnia
Kierunek:
bezpieczeństwo narodowe
Specjalność:
bezpieczeństwo publiczne
Tryb:
stacjonarne
Tryb:
niestacjonarne

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-61-Ekonom-1

Ekonomia

5

S1-61-OrgZarz-1

Organizacja i zarządzanie

4

S1-61-TechInfo-1

Technologia informacyjna

2

S1-61-HisPol-1

Historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych

5

S1-61-KonfPol-1

Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych

5

S1-61-NaukaPaN-1

Nauka o państwie i prawie

3

S1-61-FilBezp-1

Filozofia bezpieczeństwa z elementami etyki

3

S1-60-Jang1B2-1

S1-60-Jang1C1-1

S1-60-JNie1B2-1

S1-60-JNie1C1-1

S1-60-JFra1B2-1

S1-60-JFra1C1-1

S1-60-JRos1B2-1

S1-60-JRos1C1-1

Język obcy 1

3

SUMA

30

Semestr II

S1-61-GeoPolEk-2

Geografia polityczna i ekonomiczna

4

S1-61-TeoBezp-2

Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii

4

S1-61-WspSysPol-2

Współczesne systemy polityczne

6

S1-61-SysBezpNar-2

System bezpieczeństwa narodowego

3

S1-61-PrPodBezp-2

Prawne podstawy bezpieczeństwa

3

S1-61-PsychKryz-2

Psychologia w sytuacjach kryzysowych

2

S1-60-JAng2B2-2

S1-60-JAng2C1-2

S1-60-JNie2B2-2

S1-60-JNie2C1-2

S1-60-JFra2B2-2

S1-61-JFra2C1-2

S1-61-JRos2B2-2

S1-61-JRos2C1-2

Język obcy 2

3

S1-61-RatMed-2

Ratownictwo medyczne

2

S1-61-Prakt1-2-bpUB

Praktyka 1

3

SUMA

30

Semestr III

S1-61-StratBezp-3

Strategie bezpieczeństwa

4

S1-61-ZarzKrSys-3

Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania

6

S1-61-MStosWoj-3

Międzynarodowe stosunki wojskowe

3

S1-61-TransZagr-3

Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa

4

S1-61-AdmRzSam-3

Administracja rządowa i samorządowa w systemie bezpieczeństwa państwa

2,5

S1-60-JAng3B2-3

S1-60-JAng3C1-3

S1-60-JNie3B2-2

S1-60-JNie3C1-3

S1-60-JFra3B2-3

S1-60-JFra3C1-3

S1-60-JRos3B2-3

S1-60-JRos3C1-3

Język obcy 3

3

00-WF1-3

Wychowanie Fizyczne 1

0,5

S1-61-PierPom-3

Pierwsza pomoc i sposoby jej udzielania

4

S1-61-PodsPrawKar-3

Podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

3

SUMA

30

Semestr IV

S1-61-PolBezpPaN-4

Polityka bezpieczeństwa państwa – teoria i praktyczna implementacja

4

S1-61-ZarzKrMet-4

Zarządzanie kryzysowe – metodyka działań i kierowanie akcją

5

S1-61-LogisKryz-4

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

3

S1-61-ZarzLud-4

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2

S1-60-JAng4B2-4

S1-60-JAng4C1-4

S1-60-JNie4B2-4

S1-60-JNie4C1-4

S1-60-JFra4B2-4

S1-60-JFra4C1-4

S1-60-JRos4B2-4

S1-60-JRos4C1-4

Język obcy 4

3

00-WF2-4

Wychowanie Fizyczne 2

0,5

S1-61-PrawKar-4

Prawo karne materialne i prawo wykroczeń

4

S1-61-UprPol-4

Uprawnienia policjanta

3

S1-61-ProseSp-4-bpUB

Proseminarium specjalnościowe

2,5

S1-61-PRAKT2-4-BPUB

Praktyka 2

3

SUMA

30

Semestr V

S1-61-SysZarzBHP-5

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

3

S1-61-MigrBezp-5

Migracje a bezpieczeństwo państwa

2

S1-61-SysOchrOiM-5

System organizacji ochrony osób i mienia

2

S1-61-SEMDYPL1-5-BPUB

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-61-BezpWew-5

Bezpieczeństwo wewnętrzne

5

S1-61-KontrDrog-5

Kontrola drogowa Policji

4

S1-61-ZbierInfo-5

Zbieranie informacji o przestępstwie

3

S1-61-PostPol-5

Postępowanie policjanta – wybrane czynności i uprawnienia

3

S1-61-ZasBronPal-5

Zasady użycia broni palnej

3

SUMA

30

Semestr VI

S1-61-Logika-6

Logika

2

S1-61-BezpTele-6

Bezpieczeństwo teleinformacyjne i ochrona danych

5

S1-61-BezpImpr-6

Bezpieczeństwo imprez masowych

2

S1-61-SemDypl2-6-bpub

Seminarium dyplomowe 2

5

S1-61-ProbWykr-6

Problematyka wykroczeń

5

S1-61-ZassrodPrz-6

Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego

4

S1-61-SiFizsrPrzy-6

Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego

4

S1-61-CzynPol-6

Czynności policjanta na miejscu zdarzenia

3

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-61-Ekonom-1

Ekonomia

6

N1-61-OrgZarz-1

Organizacja i zarządzanie

4

N1-61-TechInfo-1

Technologia informacyjna

2

N1-61-HisPol-1

Historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych

6

N1-61-KonfPol-1

Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych

6

N1-61-NaukaPan-1

Nauka o państwie i prawie

3

N1-61-FilBezp-1

Filozofia bezpieczeństwa z elementami etyki

3

SUMA

30

Semestr II

N1-61-GeoPolEk-2

Geografia polityczna i ekonomiczna

4

N1-61-TeoBezp-2

Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii

4

N1-61-WspSysPol-2

Współczesne systemy polityczne

6

N1-61-SysBezpNar-2

System bezpieczeństwa narodowego

3

N1-61-PrPodBezp-2

Prawne podstawy bezpieczeństwa

3

N1-61-PsychKryz-2

Psychologia w sytuacjach kryzysowych

2

N1-60-Jang1B2-2

N1-60-Jang1C1-2

N1-60-JNie1B2-2

N1-60-JNie1C1-2

N1-60-JFra1B2-2

N1-60-JFra1C1-2

N1-60-jhis1b2-2

N1-60-jhis1C1-2

N1-60-JRos1B2-2

N1-60-JRos1C1-2

Język obcy 1

3

N1-61-RatMed-2

Ratownictwo medyczne

2

N1-61-Prakt1-2-bPUB

Praktyka 1

3

SUMA

30

Semestr III

N1-61-StratBezp-3

Strategie bezpieczeństwa

4

N1-61-ZarzKrSys-3

Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania

6

N1-61-MStosWoj-3

Międzynarodowe stosunki wojskowe

3

N1-61-TransZagr-3

Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa

4

N1-61-AdmRzSam-3

Administracja rządowa i samorządowa w systemie bezpieczeństwa państwa

2,5

N1-60-JAng2B2-3

N1-60-JAng2C1-3

N1-60-JNie2B2-3

N1-60-JNie2C1-3

N1-60-JFra2B2-3

N1-60-JFra2C1-3

N1-60-jhis2b2-3

N1-60-jhis2C1-3

N1-60-JRos2B2-3

N1-60-JRos2C1-3

Język obcy 2

3

00-WF1-3

Wychowanie Fizyczne 1

0,5

N1-61-PierPom-3

Pierwsza pomoc i sposoby jej udzielania

4

N1-61-PodsPrawKar-3

Podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

3

SUMA

30

Semestr IV

N1-61-PolBezpPan-4

Polityka bezpieczeństwa państwa – teoria i praktyczna implementacja

4

N1-61-ZarzKrMet-4

Zarządzanie kryzysowe – metodyka działań i kierowanie akcją

5

N1-61-LogisKryz-4

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

3

N1-61-ZARZLUD-4

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2

N1-60-JAng3B2-4

N1-60-JAng3C1-4

N1-60-JNie3B2-4

N1-60-JNie3C1-4

N1-60-JFra3B2-4

N1-60-JFra3C1-4

N1-60-jhis3b2-4

N1-60-jhis3C1-4

N1-60-JRos3B2-4

N1-60-JRos3C1-4

Język obcy 3

3

00-WF2-4

Wychowanie Fizyczne 2

0,5

N1-61-PrawKar-4

Prawo karne materialne i prawo wykroczeń

4

N1-61-UprPol-4

Uprawnienia policjanta

3

N1-61-ProseSp-4-bpUB

Proseminarium specjalnościowe

2,5

N1-61-Prakt2-4-bpub

Praktyka 2

3

SUMA

30

Semestr V

N1-61-SysZarzBHP-5

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

3

N1-61-MigrBezp-5

Migracje a bezpieczeństwo państwa

2

N1-61-SysOchrOiM-5

System organizacji ochrony osób i mienia

2

N1-61-SemDypl1-5-bpub

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-61-BezpWew-5

Bezpieczeństwo wewnętrzne

5

N1-61-KontrDrog-5

Kontrola drogowa Policji

4

N1-61-ZbierInfo-5

Zbieranie informacji o przestępstwie

3

N1-61-PostPol-5

Postępowanie policjanta – wybrane czynności i uprawnienia

3

N1-61-ZasBronPal-5

Zasady użycia broni palnej

3

SUMA

30

Semestr VI

N1-61-Logika-6

Logika

2

N1-61-BezpTele-6

Bezpieczeństwo teleinformacyjne i ochrona danych

5

N1-61-BezpImpr-6

Bezpieczeństwo imprez masowych

2

N1-61-SemDypl2-6-bpub

Seminarium dyplomowe 2

5

N1-61-ProbWykr-6

Problematyka wykroczeń

5

N1-61-ZassrodPrz-6

Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego

4

N1-61-SiFizsrPrzy-6

Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego

4

N1-61-CzynPol-6

Czynności policjanta na miejscu zdarzenia

3

SUMA

30