Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

dziennikarstwo mody i stylu

Studia I stopnia
Kierunek:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Specjalność:
Dziennikarstwo mody i stylu
Tryb:
stacjonarne
Tryb:
niestacjonarne

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-62-SOCJOL-1

Socjologia

4

S1-62-PODPOL-1

Podstawy politologii

4

S1-62-JANG1B2-1

S1-62-JANG1C1-1

S1-62-JNIE1B2-1

S1-62-JNIE1C1-1

S1-62-JFRA1B2-1

S1-62-JFRA1C1-1

S1-62-JROS1B2-1

S1-62-JROS1C1-1

Język obcy 1

3

S1-62-WSTKOM-1

Wstęp do nauki o komunikowaniu

3

S1-62-NAUKOM-1

Nauki o komunikowaniu

2

S1-62-HISMED1-1

Historia mediów w Polsce i na świecie 1

3

S1-62-STYKUL-1

Styl i kultura języka

4

S1-62-WGAZMA-1

Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego

3

S1-62-ZRINFO-1

Źródła informacji dla dziennikarza

4

SUMA

30

Semestr II

S1-62-WSTPRA-2

Wstęp do prawa

1

S1-62-PRA-2

Prawo

2

S1-62-HISPOL-2

Historia Polski XX wieku

3

S1-62-LOGSEM-2

Logika z semiotyką

2

S1-62-HISMED2-2

Historia mediów w Polsce i na świecie 2

3

S1-62-RETERY

Retoryka i erystyka

3

S1-62-JANG2B2-2

S1-62-JANG2C1-2

S1-62-JNIE2B2-2

S1-62-JNIE2C1-2

S1-62-JFRA2B2-2

S1-62-JFRA2C1-2

S1-62-JROS2B2-2

S1-62-JROS2C1-2

Język obcy 2

3

S1-62-WEBDES-2

Web design

2

S1-62-WAWIZ1-2

Warsztaty stylizacji i wizażu 1

2

S1-62-ZAHISZ-2

Zarys historii sztuki

2

S1-62-HISSZT-2

Historia sztuki

3

S1-62-PRPRAS-2

Pracownia prasowa

2

S1-62-PRAZ1-2

Praktyka zawodowa 1

2

SUMA

30

Semestr III

S1-62-FILOZO-3

Filozofia

4

S1-62-WSSPOL-3

Współczesna scena polityczna

1,5

S1-62-TEOSYS-3

Teoria współczesnych systemów medialnych

2

S1-62-WSPSYS-3

Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie

3

S1-62-WRADIO-3

Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego

2

S1-62-JANG3B2-3

S1-62-JANG3C1-3

S1-62-JNIE3B2-2

S1-62-JNIE3C1-3

S1-62-JFRA3B2-3

S1-62-JFRA3C1-3

S1-62-JROS3B2-3

S1-62-JROS3C1-3

Język obcy 3

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-62-EMISGL-3

Emisja głosu z kulturą żywego słowa

2

S1-62-RLIFSW-3

Rynek mediów lifestylowych na Świecie

2

S1-62-MLIFSW-3

Media lifestylowe na Świecie

3

S1-62-WAWIZ2-3

Warsztaty stylizacji i wizażu 2

3

S1-62-GENPOP-3

Geneza i rozwój popkultury

2

S1-62-PRRADI-3

Pracownia radiowa

2

SUMA

30

Semestr IV

S1-62-GATDZI-4

Gatunki dziennikarskie

3,5

S1-62-WTELEW-4

Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego

3

S1-62-JANG4B2-4

S1-62-JANG4C1-4

S1-62-JNIE4B2-4

S1-62-JNIE4C1-4

S1-62-JFRA4B2-4

S1-62-JFRA4C1-4

S1-62-JROS4B2-4

S1-62-JROS4C1-4

Język obcy 4

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

S1-62-ZAHIUB-4

Zarys historii ubioru

2

S1-62-HISUBI-4

Historia ubioru

2

S1-62-RLIFPL-4

Rynek mediów lifestylowych w Polsce

2

S1-62-MLIFPL-4

Media lifestylowe w Polsce

2

S1-62-STRPRZ-4

Struktury przestrzenne

2

S1-62-PROJUB-4

Podstawy projektowania ubioru

2

S1-62-SAVOIR-4

Podstawy savoir- vivre

2

S1-62-PROSEM-4

Proseminarium

4

S1-62-PRAZ2-4

Praktyka zawodowa 2

2

SUMA

30

Semestr V

S1-62-SZTPER-5

Sztuka perswazji

2

S1-62-PRMEAU-5

Prawo mediów z elementami prawa autorskiego

2

S1-62-ETYMED-5

Etyka mediów

3

S1-62-PUBREL-5

Public Relations i rzecznictwo prasowe

2

S1-62-SEMD1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-62-FOTMOD-5

Fotografia mody

2

S1-62-WANLIF-5

Warsztaty analizy zawartości mediów lifestylowych

3

S1-62-PORYSU-5

Podstawy rysunku

3

S1-62-PRAWOS-5

Prawne aspekty ochrony osób powszechnie znanych

3

S1-62-KRWIZP-5

Kreacja wizerunku publicznego i medialnego

3

S1-62-PRTELE-5

Pracownia telewizyjna

2

SUMA

30

Semestr VI

S1-62-SEMD2-6

Seminarium dyplomowe 2

12

S1-62-NUWWZO-6

Nurty współczesnego wzornictwa

4

S1-62-KONMED-6

Kontakt z mediami

4

S1-62-PROMOD-6

Promocja mody

5

S1-62-ORGEVE-6

Organizacja wydarzeń środowiskowych (eventów)

5

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-62-SOCJOL-1

Socjologia

4

N1-62-PODPOL-1

Podstawy politologii

4

N1-62-LOGSEM-1

Logika z semiotyką

3

N1-62-WSTKOM-1

Wstęp do nauki o komunikowaniu

3

N1-62-NAUKOM-1

Nauki o komunikowaniu

2

N1-62-HISMED1-1

Historia mediów w Polsce i na świecie1

3

N1-62-STYKUL-1

Styl i kultura języka

4

N1-62-WGAZMA-1

Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego

3

N1-62-ZRINFO-1

Źródła informacji dla dziennikarza

4

SUMA

30

Semestr II

N1-62-WSTPRA-2

Wstęp do prawa

1

N1-62-PRA-2

Prawo

2

N1-62-HISPOL-2

Historia Polski XX wieku

3

N1-62-HISMED2-2

Historia mediów w Polsce i na świecie 2

3

N1-62-RETERY-2

Retoryka i erystyka

3

N1-60-JANG1B2-2

N1-60-JANG1C1-2

N1-60-JNIE1B2-2

N1-60-JNIE1C1-2

N1-60-JFRA1B2-2

N1-60-JFRA1C1-2

N1-60-JROS1B2-2

N1-60-JROS1C1-2

Język obcy 1

3

N1-62-WEBDES-2

Web design

3

N1-62-WAWIZ1-2

Warsztaty stylizacji i wizażu1

2

N1-62-ZAHISZ-2

Zarys historii sztuki

2

N1-62-HISSZT-2

Historia sztuki

4

N1-62-PRPRAS-2

Pracownia prasowa

2

N1-62-PRAZ1-2

Praktyka zawodowa 1

2

SUMA

30

Semestr III

N1-62-FILOZO-3

Filozofia

4

N1-62-WSSPOL-3

Współczesna scena polityczna

1,5

N1-62-TEOSYS-3

Teoria współczesnych systemów medialnych

2

N1-62-WSPSYS-3

Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie

3

N1-62-WRADIO-3

Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego

2

N1-60-JANG2B2-3

N1-60-JANG2C1-3

N1-60-JNIE2B2-3

N1-60-JNIE2C1-3

N1-60-JFRA2B2-3

N1-60-JFRA2C1-3

N1-60-JROS2B2-3

N1-60-JROS2C1-3

Język obcy 2

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-62-EMISGL-3

Emisja głosu z kulturą żywego słowa

2

N1-62-RLIFSW-3

Rynek mediów lifestylowych na Świecie

2

N1-62-MLIFSW-3

Media lifestylowe na Świecie

3

N1-62-WAWIZ2-3

Warsztaty stylizacji i wizażu 2

3

N1-62-GENPOP-3

Geneza i rozwój popkultury

2

N1-62-PRRADI-3

Pracownia radiowa

2

SUMA

30

Semestr IV

N1-62-GATDZI-4

Gatunki dziennikarskie

3,5

N1-62-WTELEW-4

Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego

3

N1-60-JANG3B2-4

N1-60-JANG3C1-4

N1-60-JNIE3B2-4

N1-60-JNIE3C1-4

N1-60-JFRA3B2-4

N1-60-JFRA3C1-4

N1-60-JROS3B2-4

N1-60-JROS3C1-4

 

Język obcy 3

 

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-62-ZAHIUB-4

Zarys historii ubioru

2

N1-62-HISUBI-4

Historia ubioru

2

N1-62-RLIFPL-4

Rynek mediów lifestylowych w Polsce

2

N1-62-MLIFPL-4

Media lifestylowe w Polsce

2

N1-62-STRPRZ-4

Struktury przestrzenne

2

N1-62-PROJUB-4

Podstawy projektowania ubioru

2

N1-62-SAVOIR-4

Podstawy savoir- vivre

2

N1-62-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-62-PRAZ2-4

Praktyka zawodowa 2

2

SUMA

30

Semestr V

N1-62-SZTPER-5

Sztuka perswazji

2

N1-62-PRMEAU-5

Prawo mediów z elementami prawa autorskiego

2

N1-62-ETYMED-5

Etyka mediów

3

N1-62-PUBREL-5

Public Relations i rzecznictwo prasowe

2

N1-62-SEMD1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-62-FOTMOD-5

Fotografia mody

2

N1-62-WANLIF-5

Warsztaty analizy zawartości mediów lifestylowych

3

N1-62-PORYSU-5

Podstawy rysunku

3

N1-62-PRAWOS-5

Prawne aspekty ochrony osób powszechnie znanych

3

N1-62-KRWIZP-5

Kreacja wizerunku publicznego i medialnego

3

N1-62-PRTELE-5

Pracownia telewizyjna

2

SUMA

30

Semestr VI

N1-62-SEMD2-6

Seminarium dyplomowe 2

12

N1-62-NUWWZO-6

Nurty współczesnego wzornictwa

4

N1-62-KONMED-6

Kontakt z mediami

4

N1-62-PROMOD-6

Promocja mody

5

N1-62-ORGEVE-6

Organizacja wydarzeń środowiskowych (eventów)

5

SUMA

30