Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

dziennikarstwo muzyczne

Studia I stopnia
Kierunek:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Specjalność:
dziennikarstwo muzyczne
Tryb:
stacjonarne
Tryb:
niestacjonarne

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-62-SOCJOL-1

Socjologia

4

S1-62-PODPOL-1

Podstawy politologii

4

S1-62-WSTKOM-1

Wstęp do nauki o komunikowaniu

3

S1-62-NAUKOM-1

Nauki o komunikowaniu

2

S1-62-HISMED1-1

Historia mediów w Polsce i na świecie 1

3

S1-62-STYKUL-1

Styl i kultura języka

4

S1-62-WGAZMA-1

Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego

3

S1-62-ZRINFO-1

Źródła informacji dla dziennikarza

4

S1-60-JANG1B2-1

S1-60-JANG1C1-1

S1-60-JNIE1B2-1

S1-60-JNIE1C1-1

S1-60-JFRA1B2-1

S1-60-JFRA1C1-1

S1-60-JROS1B2-1

S1-60-JROS1C1-1

Język obcy 1

3

SUMA

30

Semestr II

S1-62-WSTPRA-2

Wstęp do prawa

1

S1-62-PRA-2

Prawo

2

S1-62-HISPOL-2

Historia Polski XX wieku

3

S1-62-LOGSEM-2

Logika z semiotyką

2

S1-62-HISMED2-2

Historia mediów w Polsce i na świecie 2

3

S1-62-RETERY-2

Retoryka i erystyka

3

S1-60-JANG2B2-2

S1-60-JANG2C1-2

S1-60-JNIE2B2-2

S1-60-JNIE2C1-2

S1-60-JFRA2B2-2

S1-60-JFRA2C1-2

S1-60-JROS2B2-2

S1-60-JROS2C1-2

Język obcy 2

3

S1-62-KUROMU-2

Kulturotwórcza rola muzyki

3

S1-62-POTEMU-2

Podstawy teorii muzyki

2

S1-62-PODMUZ-2

Podstawy dziennikarstwa muzycznego

2

S1-62-DMUPR1-2

Dziennikarstwo muzyczne prasowe 1

2

S1-62-EPRMUZ-2

Elementy prawa dla dziennikarza muzycznego

2

S1-62-PRAZ1-2

Praktyka zawodowa 1

2

SUMA

30

Semestr III

S1-62-FILOZO-3

Filozofia

4

S1-62-WSSPOL-3

Współczesna scena polityczna

1,5

S1-62-TEOSYS-3

Teoria współczesnych systemów medialnych

2

S1-62-WSPSYS-3

Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie

3

S1-62-WRADIO-3

Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego

2

S1-60-JANG3B2-3

S1-60-JANG3C1-3

S1-60-JNIE3B2-2

S1-60-JNIE3C1-3

S1-60-JFRA3B2-3

S1-60-JFRA3C1-3

S1-60-JROS3B2-3

S1-60-JROS3C1-3

Język obcy 3

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne3

0,5

S1-62-FOGAMU-3

Formy i gatunki muzyki

2

S1-62-HISMUZ-3

Historia muzyki

3

S1-62-PSSOMU-3

Psychologia i socjologia muzyki

3

S1-62-STYMU1--3

Style muzyki popularnej 1

2

S1-62-DMUPR2--3

Dziennikarstwo muzyczne prasowe 2

2

S1-62-EMISGL-3

Emisja głosu z kulturą żywego słowa

2

SUMA

30

Semestr IV

S1-62-GATDZI-4

Gatunki dziennikarskie

3,5

S1-62-WTELEW-4

Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego

3

S1-60-JANG4B2-4

S1-60-JANG4C1-4

S1-60-JNIE4B2-4

S1-60-JNIE4C1-4

S1-60-JFRA4B2-4

S1-60-JFRA4C1-4

S1-60-JROS4B2-4

S1-60-JROS4C1-4

Język obcy 4

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne4

0,5

S1-62-ELKUPO-4

Elementy kultury popularnej

2

S1-62-STYMU2-4

Style muzyki popularnej 2

2

S1-62-DMUZRA-4

Dziennikarstwo muzyczne radiowe

2

S1-62-POPRMU-4

Podstawy produkcji muzycznej

2

S1-62-FOSWPO-4

Fonografia na świecie i w Polsce

2

S1-62-EKSMU1-4

Eksploracje dziennikarstwa muzycznego 1

2

S1-62-ELPRFO-4

Elementy produkcji fonograficznej

2

S1-62-PROSEM-4

Proseminarium

4

S1-62-PRAZ2-4

Praktyka zawodowa 2

2

SUMA

30

Semestr V

S1-62-SZTPER-5

Sztuka perswazji

2

S1-62-PRMEAU-5

Prawo mediów z elementami prawa autorskiego

2

S1-62-ETYMED-5

Etyka mediów

3

S1-62-PUBREL-5

Public Relations i rzecznictwo prasowe

2

S1-62-SEMD1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-62-ANDMUZ-5

Analiza dzieła muzycznego

4

S1-62-EDKOMU-5

Edukacyjne konteksty muzyki

3

S1-62-INSTMU-5

Instytucje i stowarzyszenia muzyczne

3

S1-62-DMUZTV-5

Dziennikarstwo muzyczne telewizyjne

3

S1-62-LEMUAN-5

Lektorat prasy muzycznej w języku angielskim

3

SUMA

30

Semestr VI

S1-62-SEMD2-6

Seminarium dyplomowe 2

12

S1-62-DMUZON-6

Dziennikarstwo muzyczne online

6

S1-62-ZAWYMU-6

Zarządzanie karierą wykonawców muzycznych

5

S1-62-EKSMU2-6

Eksploracje dziennikarstwa muzycznego 2

5

S1-62-INSTRU-6

Instrumentoznawstwo

2

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-62-SOCJOL-1

Socjologia

4

N1-62-PODPOL-1

Podstawy politologii

4

N1-62-LOGSEM-1

Logika z semiotyką

3

N1-62-WSTKOM-1

Wstęp do nauki o komunikowaniu

3

N1-62-NAUKOM-1

Nauki o komunikowaniu

2

N1-62-HISMED1-1

Historia mediów w Polsce i na świecie 1

3

N1-62-STYKUL-1

Styl i kultura języka

4

N1-62-WGAZMA-1

Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego

3

N1-62-ZRINFO-1

Źródła informacji dla dziennikarza

4

SUMA

30

Semestr II

N1-62-WSTPRA-2

Wstęp do prawa

1

N1-62-PRA-2

Prawo

2

N1-62-HISPOL-2

Historia Polski XX wieku

3

N1-62-HISMED2-2

Historia mediów w Polsce i na świecie 2

3

N1-62-RETERY-2

Retoryka i erystyka

3

N1-60-JANG1B2-2

N1-60-JANG1C1-2

N1-60-JNIE1B2-2

N1-60-JNIE1C1-2

N1-60-JFRA1B2-2

N1-60-JFRA1C1-2

N1-60-JROS1B2-2

N1-60-JROS1C1-2

Język obcy 1

3

N1-62-KUROMU-2

Kulturotwórcza rola muzyki

4

N1-62-POTEMU-2

Podstawy teorii muzyki

4

N1-62-PODMUZ-2

Podstawy dziennikarstwa muzycznego

3

N1-62-EPRMUZ-2

Elementy prawa dla dziennikarza muzycznego

2

N1-62-PRAZ1-2

Praktyka zawodowa 1

2

SUMA

30

Semestr III

N1-62-Filozo-3

Filozofia

4

N1-62-WsSPol-3

Współczesna scena polityczna

1,5

N1-62-TeoSys-3

Teoria współczesnych systemów medialnych

2

N1-62-WspSys-3

Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie

3

N1-62-Wradio-3

Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego

2

N1-60-JAng2B2-3

N1-60-JAng2C1-3

N1-60-JNie2B2-3

N1-60-JNie2C1-3

N1-60-JFra2B2-3

N1-60-JFra2C1-3

N1-60-JRos2B2-3

N1-60-JRos2C1-3

Język obcy 2

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 3

0,5

N1-62-FoGaMu-3

Formy i gatunki muzyki

2

N1-62-HisMuz-3

Historia muzyki

3

N1-62-PsSoMu-3

Psychologia i socjologia muzyki

3

N1-62-StyMu1-3

Style muzyki popularnej 1

2

N1-62-DMuPr1-3

Dziennikarstwo muzyczne prasowe 1

2

N1-62-EmisGl-3

Emisja głosu z kulturą żywego słowa

2

SUMA

30

Semestr IV

N1-62-GatDzi-4

Gatunki dziennikarskie

3,5

N1-62-WTelew-4

Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego

3

N1-60-JAng3B2-4

N1-60-JAng3C1-4

N1-60-JNie3B2-4

N1-60-JNie3C1-4

N1-60-JFra3B2-4

N1-60-JFra3C1-4

N1-60-JRos3B2-4

N1-60-JRos3C1-4

Język obcy 4

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-62-ElKuPo-4

Elementy kultury popularnej

2

N1-62-StyMu2-4

Style muzyki popularnej 2

2

N1-62-DMuPr2-4

Dziennikarstwo muzyczne prasowe 2

2

N1-62-DMuzRa-4

Dziennikarstwo muzyczne radiowe

2

N1-62-PoPrMu-4

Podstawy produkcji muzycznej

2

N1-62-FoSwPo-4

Fonografia na świecie i w Polsce

2

N1-62-ElPrFo-4

Elementy produkcji fonograficznej

2

N1-62-Prosem-4

Proseminarium

4

N1-62-PraZ2-4

Praktyka zawodowa 2

2

SUMA

30

Semestr V

N1-62-SztPer-5

Sztuka perswazji

2

N1-62-PrMeAu-5

Prawo mediów z elementami prawa autorskiego

2

N1-62-EtyMed-5

Etyka mediów

3

N1-62-PubRel-5

Public Relations i rzecznictwo prasowe

2

N1-62-SemD1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-62-AnDMuz-5

Analiza dzieła muzycznego

4

N1-62-EdKoMu-5

Edukacyjne konteksty muzyki

3

N1-62-InStMu-5

Instytucje i stowarzyszenia muzyczne

2

N1-62-DMuzTV-5

Dziennikarstwo muzyczne telewizyjne

3

N1-62-EksMu1-5

Eksploracje dziennikarstwa muzycznego 1

2

N1-62-LeMuAn-5

Lektorat prasy muzycznej w języku  angielskim

2

SUMA

30

Semestr VI

N1-62-SemD2-6

Seminarium dyplomowe 2

12

N1-62-DMuzOn-6

Dziennikarstwo muzyczne online

6

N1-62-ZaWyMu-6

Zarządzanie karierą wykonawców muzycznych

5

N1-62-EksMu2-6

Eksploracje dziennikarstwa muzycznego 2

5

N1-62-Instru-6

Instrumentoznawstwo

2

SUMA

30