Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Geodezja gospodarcza

Studia I stopnia
Kierunek:
geodezja i kartografia
Specjalność:
geodezja gospodarcza
Tryb:
stacjonarne
Tryb:
niestacjonarne

Tryb: stacjonarne

 

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-71-TECHNINF-1

Technologia informacyjna

6

S1-71-BHP-1

Ergonomia, ochrona własności intelektualnej, etykieta, BHP

1

S1-71-MATEM1-1

Matematyka 1

9

S1-71-FIZYKA1-1

Fizyka 1

5

S1-71-PODSTBUD-1

Podstawy budownictwa

3

S1-71-GEOPT1-1

Geodezyjne pomiary terenowe 1

6

 

Suma

30

Semestr II

S1-71-MATEM2-2

Matematyka 2

9

S1-71-FIZYKA2-2

Fizyka 2

5

S1-71-RACHWYR-2

Rachunek wyrównawczy

4

S1-71-CAD1-2

CAD 1

3

S1-71-BUDPII-2

Budownictwo przemysłowe i inżynieryjne

3

S1-71-GEOPT2-2

Geodezyjne pomiary terenowe 2

6

 

Suma

30

Semestr III

S1-71-PRZNHU-3

Przedmiot nauk humanistycznych

3

S1-71-GEOPF-3

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne

2

S1-71-GEOPK-3

Geodezyjne pomiary kartometryczne

2

S1-71-GEOSO-3

Geodezyjne pomiary odniesienia

6

S1-71-GEOINZ-3

Geodezja inżynieryjna

6

S1-71-FOTOGR-3

Fotogrametria

6.5

S1-70-JANG1B2-3

S1-70-JANG1C1-3

S1-70-JNIE1B2-3

S1-70-JNIE1C1-3

Język obcy 1

4

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

 

Suma

30

Semestr IV

S1-71-PRZNSP-4

Przedmiot z nauk społecznych

3

S1-71-CAD2-4

CAD 2

3,5

S1-71-OSNGEO-4

Osnowy geodezyjne

6

S1-71-GEOFIS-4

Geodezja fizyczna i satelitarna

7

S1-71-TELEDET-4

Teledetekcja

6

S1-70-JANG2B2-4

S1-70-JANG2C1-4

S1-70-JNIE2B2-4

S1-70-JNIE2C1-4

Język obcy 2

4

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

 

Suma

30

Semestr V

S1-71-PRAWO-5

Prawo

3

S1-71-GEOPR-5

Geodezyjne pomiary realizacyjne

8

S1-71-KARTOGR-5

Kartografia

7

S1-71-KATASTER-5

Kataster nieruchomości

8

S1-70-JANG3B2-5

S1-70-JANG3C1-5

S1-70-JNIE3B2-5

S1-70-JNIE3C1-5

Język obcy 3

4

 

Suma

30

Semestr VI

S1-71-POMKAT-6

Pomiary katastralne

4

S1-71-GOSPNIER-6

Gospodarka nieruchomościami

3

S1-71-PRAZ-6

Praktyka zawodowa

4

S1-71-GDIK-6

Geodezja drogowa i kolejowa

5

S1-71-GRIL-6

Geodezja rolna i leśna

5

S1-71-GEOPRZEM-6

Geodezja przemysłowa

5

S1-71-GEOGORN-6

Geodezja górnicza

4

 

Suma

30

Semestr VII

S1-71-POZAPRZ-7

Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości

3

S1-71-WYCNIER-7

Wycena nieruchomości

2

S1-71-SEMDYPL-7

Seminarium dyplomowe

2

S1-71-INSTRUM-7

Instrumentoznawstwo

4

S1-71-KARTTEM-7

Kartografia tematyczna

4

S1-71-PRACADYPL-7

Praca dyplomowa

15

 

Suma

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-71-TECHNINF-1

Technologia informacyjna

6

N1-71-BHP-1

Ergonomia, ochrona własności intelektualnej, etykieta, BHP

1

N1-71-MATEM1-1

Matematyka 1

9

N1-71-FIZYKA1-1

Fizyka 1

5

N1-71-PODSTBUD-1

Podstawy budownictwa

3

N1-71-GEOPT1-1

Geodezyjne pomiary terenowe 1

6

 

Suma

30

Semestr II

N1-71-MATEM2-2

Matematyka 2

9

N1-71-FIZYKA2-2

Fizyka 2

5

N1-71-RACHWYR-2

Rachunek wyrównawczy

4

N1-71-CAD1-2

CAD 1

3

N1-71-BUDPII-2

Budownictwo przemysłowe i inżynieryjne

3

N1-71-GEOPT2-2

Geodezyjne pomiary terenowe 2

6

 

Suma

30

Semestr III

N1-71-PRZNHU-3

Przedmiot nauk humanistycznych

3

N1-71-GEOPF-3

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne

2

N1-71-GEOPK-3

Geodezyjne pomiary kartometryczne

2

N1-71-GEOSO-3

Geodezyjne pomiary odniesienia

6

N1-71-GEOINZ-3

Geodezja inżynieryjna

6

N1-71-FOTOGR-3

Fotogrametria

6.5

N1-70-JANG1B2-3

N1-70-JANG1C1-3

N1-70-JNIE1B2-3

N1-70-JNIE1C1-3

Język obcy 1

4

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

 

Suma

30

Semestr IV

N1-71-PRZNSP-4

Przedmiot z nauk społecznych

3

N1-71-CAD2-4

CAD 2

3,5

N1-71-OSNGEO-4

Osnowy geodezyjne

6

N1-71-GEOFIS-4

Geodezja fizyczna i satelitarna

7

N1-71-TELEDET-4

Teledetekcja

6

N1-70-JANG2B2-4

N1-70-JANG2C1-4

N1-70-JNIE2B2-4

N1-70-JNIE2C1-4

Język obcy 2

4

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

 

Suma

30

Semestr V

N1-71-PRAWO-5

Prawo

3

N1-71-GEOPR-5

Geodezyjne pomiary realizacyjne

8

N1-71-KARTOGR-5

Kartografia

7

N1-71-KATASTER-5

Kataster nieruchomości

8

N1-70-JANG3B2-5

N1-70-JANG3C1-5

N1-70-JNIE3B2-5

N1-70-JNIE3C1-5

Język obcy 3

4

 

Suma

30

Semestr VI

N1-71-POMKAT-6

Pomiary katastralne

4

N1-71-GOSPNIER-6

Gospodarka nieruchomościami

3

N1-71-PRAKTZAW-6

Praktyka zawodowa

4

N1-71-GDIK-6

Geodezja drogowa i kolejowa

5

N1-71-GRIL-6

Geodezja rolna i leśna

5

N1-71-GEOPRZEM-6

Geodezja przemysłowa

5

N1-71-GEOGORN-6

Geodezja górnicza

4

 

Suma

30

Semestr VII

N1-71-POZAPRZ-7

Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości

3

N1-71-WYCNIER-7

Wycena nieruchomości

2

N1-71-SEMDYPL-7

Seminarium dyplomowe

2

N1-71-INSTRUM-7

Instrumentoznawstwo

4

N1-71-KARTTEM-7

Kartografia tematyczna

4

N1-71-PRACADYPL-7

Praca dyplomowa

15

 

Suma

30