Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Studia I stopnia
Kierunek:
pedagogika
Specjalność:
doradztwo edukacyjno-zawodowe (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)
Tryb:
stacjonarne
Tryb:
 niestacjonarne

 

 

 

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-80-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

3

N1-80-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

6

N1-80-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

3

N1-80-WPROPED-1

Wprowadzenie do pedagogiki

6

N1-80-KOMUINTER-1

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2

N1-80-HISTWYCH-1

Historia wychowania

5

N1-80-TRENKOMINT-1

Trening kompetencji interpersonalnych

5

SUMA

30

Semestr II

N1-80-WKONCSYSFIL-2

Biomedyczne podstawy rozwoju

5

N1-80-PSYROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

6

N1-80-SOCJEDU-2

Socjologia edukacji

5

N1-80-TEORWYCH-2

Teoria wychowania

6

N1-80-JANG1B2-2

N1-80-JANG1C1-2

N1-80-JNIE1B2-2

N1-80-JNIE1C1-2

N1-80-JROS1B2-2

N1-80-JROS1C1-2

Język obcy 1

3

N1-80-PODPORDOR-2

Podstawy poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego

3

N1-80-PODZARZPOT-2

Podstawy zarządzania potencjałem ludzkim

2

SUMA

30

Semestr III

N1-80-PSYCHSPO-3

Psychologia społeczna

4

N1-80-PODSDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

4

N1-80-PODSPOR-3

Podstawy poradnictwa

4

N1-80-JANG2B2-3

N1-80-JANG2C1-3

N1-80-JNIE2B2-3

N1-80-JNIE2C1-3

N1-80-JROS2B2-3

N1-80-JROS2C1-3

Język obcy 2

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne

0,5

N1-80-TEORROZZAW-3

Wybrane teorie rozwoju zawodowego i planowania kariery

5

N1-80-DIAGPRODOR-3

Diagnozowanie problemów w doradztwie edukacyjno-zawodowym

5

N1-80-METPRADORZAW-3

Metody pracy doradcy zawodu

5

SUMA

30,5

Semestr IV

N1-80-WYKMON-4

Wykład monograficzny

3

N1-80-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4

N1-80-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-80-JANG3B2-4

N1-80-JANG3C1-4

N1-80-JNIE3B2-4

N1-80-JNIE3C1-4

N1-80-JROS3B2-4

N1-80-JROS3C1-4

Język obcy 3

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne

0,5

N1-80ZAGRYNPRA-4

Wybrane zagadnienia rynku pracy w Polsce i UE

5

N1-80-ZAWINFZAW-4

Zawodoznawstwo i informacja zawodowa w pracy doradcy

5

N1-80-ETYZAWDOR-4

Etyka zawodowa doradcy

4

N1-80-PRAKT1-4-DEZ

Praktyka I - obserwacyjna

2

SUMA

30,5

Semestr V

N1-80-PEDSPOL-5

Pedagogika społeczna

4

N1-80-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

N1-80-SEMDYP1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-80-JANG4B2-5

N1-80-JANG4C1-5

N1-80-JNIE4B2-5

N1-80-JNIE4C1-5

N1-80-JROS4B2-5

N1-80-JROS4C1-5

Język obcy 4

4

N1-80-PODPRAWPRA-5

Podstawy prawa pracy

3

N1-80-METPRASZKDOR-5

Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego

4

N1-80-METAKTOSZAG-5

Metody aktywizacji osób z grup zagrożonych wykluczeniem

4

N1-80-PRAKT1-5-DEZ

Praktyka II - asystencka

2

SUMA

30

Semestr VI

N1-80-PRZYWERYPRA-6

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

3

N1-80-SEMDYP2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-80-PORMIEDZ-6

Poradnictwo międzykulturowe

4

N1-80-WARKONKAR-6

Warsztat konstruowania kariery

4

N1-80-WARUMITREN-6

Warsztat umiejętności trenerskich

4

N1-80-ELCOACHMENT-6

Elementy coachingu i mentoringu w pracy doradcy

4

N1-80-PRAKT1-6-DEZ

Praktyka III - asystencko-dyplomowa

2

SUMA

29