Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem

Studia I stopnia
Kierunek: pedagogika
Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)
Tryb: stacjonarne
Tryb: niestacjonarne

 

 

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-80-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

3

N1-80-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

6

N1-80-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

3

N1-80-WPROPED-1

Wprowadzenie do pedagogiki

6

N1-80-KOMUINTER-1

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2

N1-80-HISTWYCH-1

Historia wychowania

5

SUMA

25

Semestr II

N1-80-WKONCSYSFIL-2

Biomedyczne podstawy rozwoju

5

N1-80-PSYROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

6

N1-80-SOCJEDU-2

Socjologia edukacji

5

N1-80-TEORWYCH-2

Teoria wychowania

6

N1-80-JANG1B2-2

N1-80-JANG1C1-2

N1-80-JNIE1B2-2

N1-80-JNIE1C1-2

N1-80-JROS1B2-2

N1-80-JROS1C1-2

Język obcy 1

3

N1-80-PEDPRZED-2

Pedagogika przedszkolna

3

N1-80-PEDWCZE-2

Pedagogika wczesnoszkolna

3

N1-80-PEDOPIE-2

Pedagogika opiekuńcza

4

SUMA

35

Semestr III

N1-80-PSYCHSPO-3

Psychologia społeczna

4

N1-80-PODSDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

4

N1-80-PODSPOR-3

Podstawy poradnictwa

4

N1-80-JANG2B2-3

N1-80-JANG2C1-3

N1-80-JNIE2B2-3

N1-80-JNIE2C1-3

N1-80-JROS2B2-3

N1-80-JROS2C1-3

Język obcy 2

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne

0,5

N1-80-METEDUPRZE-3

Metodyka edukacji przedszkolnej

3

N1-80-METEDUWCZE-3

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej

3

N1-80-PEDZAB-3

Pedagogika zabawy

2

N1-80-METPRAOPWY-3

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

3

N1-80-METPRAUCZSPE-3

Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2

N1-80-PRAKT1-3

Praktyka obserwacyjna w szkole podstawowej

2

SUMA

30,5

Semestr IV

N1-80-WYKMON-4

Wykład monograficzny

3

N1-80-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4

N1-80-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-80-JANG3B2-4

N1-80-JANG3C1-4

N1-80-JNIE3B2-4

N1-80-JNIE3C1-4

N1-80-JROS3B2-4

N1-80-JROS3C1-4

Język obcy 3

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne

0,5

N1-80-PODKSZJEZ-4

Podstawy kształcenia językowego

6

N1-80-METEDUPOL-4

Metodyka edukacji polonistycznej z kulturą języka

6

N1-80-ELLOGEMGL-4

Elementy logopedii z emisją głosu

2

N1-80-PRAKT1-4

Praktyka wrześniowa klasa I, obserwacyjno-asystencka

2

SUMA

30,5

Semestr V

N1-80-PEDSPOL-5

Pedagogika społeczna

4

N1-80-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

N1-80-SEMDYP1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-80-JANG4B2-5

N1-80-JANG4C1-5

N1-80-JNIE4B2-5

N1-80-JNIE4C1-5

N1-80-JROS4B2-5

N1-80-JROS4C1-5

Język obcy 4

4

N1-80-PODKSZMAT-5

Podstawy kształcenia matematycznego

3

N1-80-METEDUMAT-5

Metodyka edukacji matematycznej

3

N1-80-EDUPLATECH-5

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką

3

N1-80-METZAJKOMP-5

Metodyka zajęć komputerowych

2

N1-80-PRAKT1-5

Praktyka w przedszkolu, asystencka

2

SUMA

30

Semestr VI

N1-80-PRZYWERYPRA-6

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

3

N1-80-SEMDYP2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-80-EDUMUZMET-6

Edukacja muzyczna z metodyką

4

N1-80-EDUSROD-6

Edukacja środowiskowa z metodyką

4

N1-80-METWFEDUZDR-6

Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

4

N1-80-OPWYCHDZIE-6

Opieka i wychowanie dziecka w wieku poniemowlęcym

4

N1-80-PRAKT1-6

Praktyka dyplomowa

2

SUMA

29