Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Resocjalizacja

Studia I stopnia
Kierunek: pedagogika
Specjalność: resocjalizacja (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)
Tryb: stacjonarne
Tryb: niestacjonarne

 

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-80-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

3

N1-80-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

6

N1-80-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

3

N1-80-WPROPED-1

Wprowadzenie do pedagogiki

6

N1-80-KOMUINTER-1

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2

N1-80-HISTWYCH-1

Historia wychowania

5

SUMA

25

Semestr II

N1-80-WKONCSYSFIL-2

Biomedyczne podstawy rozwoju

5

N1-80-PSYROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

6

N1-80-SOCJEDU-2

Socjologia edukacji

5

N1-80-TEORWYCH-2

Teoria wychowania

6

N1-80-JANG1B2-2

N1-80-JANG1C1-2

N1-80-JNIE1B2-2

N1-80-JNIE1C1-2

N1-80-JROS1B2-2

N1-80-JROS1C1-2

Język obcy 1

3

N1-80-PATSPOL-2

Patologie społeczne

4

N1-80-PEDRES-2

Pedagogika resocjalizacyjna

3

N1-80-PSYCHKLINSEK-2

Psychologia kliniczna z seksuologią

3

SUMA

35

Semestr III

N1-80-PSYCHSPO-3

Psychologia społeczna

4

N1-80-PODSDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

4

N1-80-PODSPOR-3

Podstawy poradnictwa

4

N1-80-JANG2B2-3

N1-80-JANG2C1-3

N1-80-JNIE2B2-3

N1-80-JNIE2C1-3

N1-80-JROS2B2-3

N1-80-JROS2C1-3

Język obcy 2

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne

0,5

N1-80-BUDWARPRAPRE-3

Budowanie warsztatu pracy pedagoga resocjalizacyjnego

4

N1-80-METDIAGRES-3

Metody diagnozy w resocjalizacji

3

N1-80-METPRAOPWY-3

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

3

N1-80-METRESOIN1-3

Metodyka resocjalizacji instytucjonalnej 1

3

N1-80-PRAKT1-3-RESO

Praktyka obserwacyjna

2

SUMA

30,5

Semestr IV

N1-80-WYKMON-4

Wykład monograficzny

3

N1-80-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4

N1-80-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-80-JANG3B2-4

N1-80-JANG3C1-4

N1-80-JNIE3B2-4

N1-80-JNIE3C1-4

N1-80-JROS3B2-4

N1-80-JROS3C1-4

Język obcy 3

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne

0,5

N1-80-METPRACKURAT-4

Metodyka pracy kuratora sądowego

4

N1-80-METRESOIN2-4

Metodyka resocjalizacji instytucjonalnej 2

4

N1-80-READSPOPOMPO-4

Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna

3

N1-80-SYSOPWYCHTER-4

Systemy opieki, wychowania i  terapii niedostosowanych społecznie

3

N1-80-PRAKT1-4-RESO

Praktyka asystencka

2

SUMA

30,5

Semestr V

N1-80-PEDSPOL-5

Pedagogika społeczna

4

N1-80-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

N1-80-SEMDYP1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-80-JANG4B2-5

N1-80-JANG4C1-5

N1-80-JNIE4B2-5

N1-80-JNIE4C1-5

N1-80-JROS4B2-5

N1-80-JROS4C1-5

Język obcy 4

4

N1-80-DEONPEDRESHP-5

Deontologia pedagoga resocjalizacyjnego z higieną pracy

2

N1-80-PEDSPECORT-5

Pedagogika specjalna z ortodydaktyką

3

N1-80-PRACTERUZAL-5

Praca terapeutyczna z uzależnionymi

3

N1-80-PRAWPOSRES-5

Prawne podstawy resocjalizacji

3

N1-80-PRAKT1-5-RESO

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza

2

SUMA

30

Semestr VI

N1-80-PRZYWERYPRA-6

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

3

N1-80-SEMDYP2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-80-WARSZPRARODZ-6

Warsztaty pracy z rodziną dysfunkcyjną

4

N1-80-WARZPRAMLO-6

Warsztaty pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem

6

N1-80-WARSZUMWYCH-6

Warsztaty umiejętności wychowawczych

6

N1-80-PRAKT1-6-RESO

Praktyka terapeutyczna

2

SUMA

29