Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Menu działu

Kredyt studencki

Lista 5% najlepszych absolwentów DSW (edycja 2016)

Szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2016.1 j.t.)

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2016/2017  <<<zobacz szczegóły >>>