Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Menu działu

Opłaty, zasady i terminy wnoszenia opłat za studia

 

Opłaty za studia 2016/2017

->zobacz ceny

 

1.  Opłata reaktywacyjna:

- studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia – 480 zł,

2.  Studia na drugim kierunku studiów: ulga 50 % kosztów semestralnych.

3.  Pozostałe opłaty:

studia pierwszego stopnia:

‒ opłata walidacyjno-kwalifikacyjna (ocena kompletności dokumentacji przebiegu studiów, przygotowanie dokumentacji końcowej, karty obiegowej, wydanie dyplomu, rejestracja archiwizacyjna) wnoszona w terminie 2 tygodni od uzyskania zaliczenia ostatniego semestru studiów (absolutorium) – 430 zł,
‒ wydanie duplikatu legitymacji elektronicznej – 25 zł,
‒ wydanie duplikatu dyplomu – 90 zł,
‒ wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł,

studia drugiego stopnia:

‒ opłata walidacyjno-kwalifikacyjna (ocena kompletności dokumentacji przebiegu studiów, przygotowanie dokumentacji końcowej, karty obiegowej, wydanie dyplomu, rejestracja archiwizacyjna) wnoszona w terminie 2 tygodni od uzyskania zaliczenia ostatniego semestru studiów (absolutorium) – 430 zł,
‒ wydanie duplikatu legitymacji elektronicznej – 25 zł,
‒ wydanie duplikatu dyplomu – 90 zł,
‒ wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł,

4.  Bonifikaty: studenci wnoszący roczną opłatę czesnego jednorazowo lub w dwóch ratach korzystają z bonifikaty kwotowej. Osoby, które wniosą opłatę roczną jednorazowo lub w dwóch ratach po terminach wyznaczonych poniżej, tracą prawo do bonifikaty.

Zasady i terminy wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2016/2017:

1. Czesne:

–  Studenci II, III roku i kolejnych lat studiów mogą wnosić opłaty czesnego wybierając jedną z czterech możliwości:

  • dwanaście rat miesięcznych – do 15 dnia każdego miesiąca – pierwsza rata
    w październiku 2016 r., ostatnia we wrześniu 2017 r.,
  • dziesięć rat miesięcznych – do 15 dnia każdego miesiąca – pierwsza rata we wrześniu 2016 r., ostatnia w czerwcu 2017 r.,
  • dwie raty – rata pierwsza do 15.10.2016 r., druga do 15.02.2017 r.,
  • jedna rata – w terminie do 15.10.2016 r.

–  Kandydaci na studia potwierdzają wybór sposobu wnoszenia opłat czesnego podpisem składanym w kwestionariuszu podania o przyjęcie na studia. Wyboru dokonują na cały okres studiów. Ewentualne korekty systemu płatności dokonywane są na prośbę studenta przedstawioną w formularzu „Korekta zobowiązania do wnoszenia opłat za studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej”.

2. Opłaty jednorazowe (wpisowe, opłata reaktywacyjna i pozostałe opłaty) wnoszone są w terminach określonych w § 3 „Regulaminu opłat za studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej”.