Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendium specjalnego w roku akademickim 2017/2018:

---------------------------------------------------------------

Wypłata stypendium rozpocznie się dopiero po odebraniu przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium. Decyzje można odbierać w pok. 302 w budynku przy ul. Strzegomskiej 55 osobiście od 17 do 25 listopada 2017r. Po tym terminie nieodebrane decyzje zostaną wysłane do studentów pocztą.

Ważne informacje i terminy

Studenci w roku akademickim 2017/2018 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.

 

Przed wypełnieniem wniosku w systemie USOSweb musi być wprowadzone aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta. Studenci, którzy rozpoczynają studia w DSW lub studenci, których orzeczenie utraciło ważność, przed złożeniem wniosku muszą dostarczyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do Pani Małgorzaty Fit lub do Dziekanatu.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki.

Podanie o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 należy składać w terminie od 6 października do 5 listopada 2017 r. u Pani Małgorzaty Fit (Budynek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ul. Wagonowa 1, pok. 3) lub w Dziekanacie.

 

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów zostaną podane do wiadomości studentów 15 listopada 2017 r. na stronie internetowej Uczelni

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

 

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów i składać za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER