Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Edukacja zdrowotna – bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia I stopnia
Kierunek:
pedagogika
Specjalność:
edukacja zdrowotna - bezpieczeństwo i higiena pracy
Tryb:
stacjonarne
Tryb: niestacjonarne

 

 

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-50-PropFiloz-1

Propedeutyka filozofii

5

S1-50-WproPsych-1

Wprowadzenie do psychologii

4

S1-50-PodstSocj-1

Podstawy socjologii

5

S1-50-WproPedag-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

S1-51-HistKontEd-1

Historyczne konteksty edukacji

6

S1-53-PodPrawPraOZ-1

Podstawy prawa pracy i ochrony zdrowia

5

SUMA

30

Semestr II

S1-50-WKoncSysFil-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

S1-50-PsRozOsob-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

S1-50-SocjWych-2

Socjologia wychowania

5

S1-51-TeoriaWych-2

Teoria wychowania

6

N1-53-MedPodPro-2

Medyczne i psychospołeczne podstawy promocji zdrowia i bezpieczeństwa

7

S1-53-ErgSroPra1-2

Ergonomia środowiska pracy I

3

SUMA

30

Semestr III

S1-50-PsychWych-3

Psychologia wychowania

3

S1-51-KomunInter-3

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2,5

S1-51-PodstDydOg-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

S1-51-WarszKomUcz-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

S1-50-Ang1, S1-50-Fra1, S1-50-Niem1,
S1-50-Rus1, S1-50-Hisz1

Język obcy 1

3

S1-50-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-53-ErgSroPra2-3

Ergonomia środowiska pracy II

4

S1-53-WymBezObTe-3

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obiektów budowlanych i terenów zakładowych

4

S1-53-OchSroNat-3

Ochrona środowiska naturalnego

2

S1-53-Prakt1-3-EZBHP

Praktyka obserwacyjna

2

SUMA

30

Semestr IV

S1-51-WspKonSysEd-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

S1-51-Prosem-4

Proseminarium

4

S1-50-Ang2, S1-50-Fra2, S1-50-Niem2,
S1-50-Rus2, S1-50-Hisz2

Język obcy 2

3

S1-50-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

S1-53-WymBezMUP1-4

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych I

6

S1-53-EduZdrPro-4

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

8

S1-53-OchPpoz-4

Ochrona przeciwpożarowa

2

S1-53-Prakt2-4-EZBHP

Praktyka obserwacyjno-asystencka

2

SUMA

30

Semestr V

S1-51-PedSpol-5-p:ps

Pedagogika społeczna

3

S1-51-MetBadPed-5

Metody badań pedagogicznych

4

S1-51-SemDypl1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-50-Ang3, S1-50-Fra3, S1-50-Niem3,
S1-50-Rus3, S1-50-Hisz3

Język obcy 3

3

S1-53-WymBezMUP2-5

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych II

5

S1-53-MetEduZdr-5

Metodyka edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

4

S1-53-ZarzBezRyz-5

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem zawodowym

4

S1-53-Prakt3-5-EZBHP

Praktyka zadaniowa

2

SUMA

30

Semestr VI

S1-50-KulKontEd-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

S1-52-PedSpec-6-p

Pedagogika specjalna

3

S1-51-SemDypl2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

S1-53-WymBHP-6

Wymagania BHP dotyczące pomieszczeń pracy

5

S1-53-MetOrgBezOZ-6

Metodyka organizacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5

S1-53-TreUmPsy-6

Trening umiejętności psychospołecznych

3

S1-53-Prakt4-6-EZBHP

Praktyka zadaniowo-ewaluacyjna

2

SUMA

30

 

 

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

N1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

N1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

N1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

N1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

N1-53-PODPRAWPRAOZ-1

Podstawy prawa pracy i ochrony zdrowia

5

SUMA

30

Semestr II

N1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

N1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

N1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

N1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

N1-53-MEDPODPRO-2

Medyczne i psychospołeczne podstawy promocji zdrowia i bezpieczeństwa

7

N1-53-ERGSROPRA1-2

Ergonomia środowiska pracy I

3

SUMA

30

Semestr III

N1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

N1-51-KOMUNINTER-3

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2,5

N1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

N1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

N1-50-JANG1B2-3

N1-50-JANG1C1-3

N1-50-JNIE1B2-3

N1-50-JNIE1C1-3

N1-50-JROS1B2-3

N1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-53-ERGSROPRA2-3

Ergonomia środowiska pracy II

4

N1-53-WYMBEZOBTE-3

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obiektów budowlanych i terenów zakładowych

4

N1-53-OCHSRONAT-3

Ochrona środowiska naturalnego

2

N1-53-PRAKT1-3-EZBHP

Praktyka obserwacyjna

2

SUMA

30

Semestr IV

N1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

N1-51-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-50-JANG2B2-4

N1-50-JANG2C1-4

N1-50-JNIE2B2-4

N1-50-JNIE2C1-4

N1-50-JROS2B2-4

N1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-53-WYMBEZMUP1-4

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych I

6

N1-53-EDUZDRPRO-4

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

8

N1-53-OCHPPOZ-4

Ochrona przeciwpożarowa

2

N1-53-PRAKT2-4-EZBHP

Praktyka obserwacyjno-asystencka

2

SUMA

30

Semestr V

N1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

N1-51-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

N1-51-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-50-JANG3B2-5

N1-50-JANG3C1-5

N1-50-JNIE3B2-5

N1-50-JNIE3C1-5

N1-50-JROS3B2-5

N1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

N1-53-WYMBEZMUP2-5

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych II

5

N1-53-METEDUZDR-5

Metodyka edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

4

N1-53-ZARZBEZRYZ-5

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem zawodowym

4

N1-53-PRAKT3-5-EZBHP

Praktyka zadaniowa

2

SUMA

30

Semestr VI

N1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

N1-52-PEDSPEC-6-P

Pedagogika specjalna

3

N1-51-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-53-WYMBHP-6

Wymagania BHP dotyczące pomieszczeń pracy

5

N1-53-METORGBEZOZ-6

Metodyka organizacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5

N1-53-TREUMPSY-6

Trening umiejętności psychospołecznych

3

N1-53-PRAKT4-6-EZBHP

Praktyka zadaniowo-ewaluacyjna

2

SUMA

30