Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Studia I stopnia
Kierunek: pedagogika
Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Tryb: stacjonarne
Tryb: niestacjonarne

 

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

S1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

S1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

S1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

S1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

S1-51-PODPEDOW-1

Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

5

SUMA

30

Semestr II

S1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

S1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

S1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

S1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

S1-51-WYBZAGPSPTDM-2

Wybrane zagadnienia z psychopatologii dzieci i młodzieży

5

S1-51-TEOPODSOC-2

Teoretyczne podstawy socjoterapii

5

SUMA

30

Semestr III

S1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

S1-51-KOMUNINTER-3

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2,5

S1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

S1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

S1-50-JANG1B2-3

S1-50-JANG1C1-3

S1-50-JNIE1B2-3

S1-50-JNIE1C1-3

S1-50-JROS1B2-3

S1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-51-PODPRROOP-3

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

3

S1-51-PODPSYTER-3

Podstawy psychoterapii

3

S1-51-CZLSYTKRY-3

Człowiek w sytuacji kryzysu

3

S1-51-PRAKT1-3-PO

Praktyka obserwacyjna

3

SUMA

30

Semestr IV

S1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

S1-51-PROSEM-4

Proseminarium

4

S1-50-JANG2B2-4

S1-50-JANG2C1-4

S1-50-JNIE2B2-4

S1-50-JNIE2C1-4

S1-50-JROS2B2-4

S1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

S1-51-PEDZAB-4

Pedagogika zabawy

4

S1-51-METDIAPROP-4

Metody diagnozowania w pracy opiekuńczo-wychowawczej

5

S1-51-METPROPWYCH1-4

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 1

6

S1-51-PRAKT2-4-PO

Praktyka obserwacyjno-asystencka

3

SUMA

30

Semestr V

S1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

S1-51-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

S1-51-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-50-JANG3B2-5

S1-50-JANG3C1-5

S1-50-JNIE3B2-5

S1-50-JNIE3C1-5

S1-50-JROS3B2-5

S1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

S1-51-METPROPWYCH2-5

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 2

5

S1-51-WARUMIWYCH-5

Warsztaty umiejętności wychowawczych

4

S1-51-METPRWASOC1-5

Metodyka prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych 1

3

S1-51-PRAKT3-5-PO

Praktyka asystencko-zadaniowa

3

SUMA

30

Semestr VI

S1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

S1-52-PEDSPEC-6-P

Pedagogika specjalna

3

S1-51-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

S1-51-METPRWASOC2-6

Metodyka prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych 2

4

S1-51-TREUMINTTR-6

Trening umiejętności interpersonalnych i transakcyjnych

4

S1-51-EDUZDRPPP-6

Edukacja zdrowotna z podstawami udzielania pierwszej pomocy

4

S1-51-PRAKT4-6-PO

Praktyka zadaniowa

3

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-50-PROPFILOZ-1

Propedeutyka filozofii

5

N1-50-WPROPSYCH-1

Wprowadzenie do psychologii

4

N1-50-PODSTSOCJ-1

Podstawy socjologii

5

N1-50-WPROPEDAG-1

Wprowadzenie do pedagogiki

5

N1-51-HISTKONTED-1

Historyczne konteksty edukacji

6

N1-51-PODPEDOW-1

Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

5

SUMA

30

Semestr II

N1-50-WKONCSYSFIL-2

Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne

4

N1-50-PSROZOSOB-2

Psychologia rozwojowa i osobowości

5

N1-50-SOCJWYCH-2

Socjologia wychowania

5

N1-51-TEORIAWYCH-2

Teoria wychowania

6

N1-51-WYBZAGPSPTDM-2

Wybrane zagadnienia z psychopatologii dzieci i młodzieży

5

N1-51-TEOPODSOC-2

Teoretyczne podstawy socjoterapii

5

SUMA

30

Semestr III

N1-50-PSYCHWYCH-3

Psychologia wychowania

3

N1-51-KOMUNINTER-3

Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne

2,5

N1-51-PODSTDYDOG-3

Podstawy dydaktyki ogólnej

6

N1-51-WARSZKOMUCZ-3

Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się

3

N1-50-JANG1B2-3

N1-50-JANG1C1-3

N1-50-JNIE1B2-3

N1-50-JNIE1C1-3

N1-50-JROS1B2-3

N1-50-JROS1C1-3

Język obcy 1

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-51-PODPRROOP-3

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

3

N1-51-PODPSYTER-3

Podstawy psychoterapii

3

N1-51-CZLSYTKRY-3

Człowiek w sytuacji kryzysu

3

N1-51-PRAKT1-3-PO

Praktyka obserwacyjna

3

SUMA

30

Semestr IV

N1-51-WSPKONSYSED-4

Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne

4,5

N1-51-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-50-JANG2B2-4

N1-50-JANG2C1-4

N1-50-JNIE2B2-4

N1-50-JNIE2C1-4

N1-50-JROS2B2-4

N1-50-JROS2C1-4

Język obcy 2

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-51-PEDZAB-4

Pedagogika zabawy

4

N1-51-METDIAPROP-4

Metody diagnozowania w pracy opiekuńczo-wychowawczej

5

N1-51-METPROPWYCH1-4

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 1

6

N1-51-PRAKT2-4-PO

Praktyka obserwacyjno-asystencka

3

SUMA

30

Semestr V

N1-51-PEDSPOL-5-PPS

Pedagogika społeczna

3

N1-51-METBADPED-5

Metody badań pedagogicznych

4

N1-51-SEMDYPL1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-50-JANG3B2-5

N1-50-JANG3C1-5

N1-50-JNIE3B2-5

N1-50-JNIE3C1-5

N1-50-JROS3B2-5

N1-50-JROS3C1-5

Język obcy 3

3

N1-51-METPROPWYCH2-5

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 2

5

N1-51-WARUMIWYCH-5

Warsztaty umiejętności wychowawczych

4

N1-51-METPRWASOC1-5

Metodyka prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych 1

3

N1-51-PRAKT3-5-PO

Praktyka asystencko-zadaniowa

3

SUMA

30

Semestr VI

N1-50-KULKONTED-6

Kulturowe konteksty edukacji

4

N1-52-PEDSPEC-6-P

Pedagogika specjalna

3

N1-51-SEMDYPL2-6

Seminarium dyplomowe 2

8

N1-51-METPRWASOC2-6

Metodyka prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych 2

4

N1-51-TREUMINTTR-6

Trening umiejętności interpersonalnych i transakcyjnych

4

N1-51-EDUZDRPPP-6

Edukacja zdrowotna z podstawami udzielania pierwszej pomocy

4

N1-51-PRAKT4-6-PO

Praktyka zadaniowa

3

SUMA

30