Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

bezpieczeństwo informacyjne

Studia I stopnia
Kierunek:
bezpieczeństwo narodowe
Specjalność:
bezpieczeństwo informacyjne
Tryb:
stacjonarne
Tryb:
niestacjonarne

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-61-EKONOM-1

Ekonomia

6

S1-61-ORGZARZ-1

Organizacja i zarządzanie

4

S1-61-TECHINFO-1

Technologia informacyjna

2

S1-61-HISPOL-1

Historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych

6

S1-61-KONFPOL-1

Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych

6

S1-61-NAUKAPAN-1

Nauka o państwie i prawie

3

S1-61-FILBEZP-1

Filozofia bezpieczeństwa z elementami etyki

3

SUMA

30

Semestr II

S1-61-GEOPOLEK-2

Geografia polityczna i ekonomiczna

4

S1-61-TEOBEZP-2

Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii

4

S1-61-WSPSYSPOL-2

Współczesne systemy polityczne

6

S1-61-SYSBEZPNAR-2

System bezpieczeństwa narodowego

3

S1-61-PRPODBEZP-2

Prawne podstawy bezpieczeństwa

3

S1-61-PSYCHKRYZ-2

Psychologia w sytuacjach kryzysowych

2

S1-60-JANG1B2-2

S1-60-JANG1C1-2

S1-60-JNIE1B2-2

S1-60-JNIE1C1-2

S1-60-JFRA1B2-2

S1-60-JFRA1C1-2

S1-60-JHIS1B2-2

S1-60-JHIS1C1-2

S1-60-JROS1B2-2

S1-60-JROS1C1-2

Język obcy 1

3

S1-61-PRAKT1-2-BINFO

Praktyka 1

3

S1-61-EWSIEKOM-2

Ewolucja sieci komputerowych

2

SUMA

30

Semestr III

S1-61-STRATBEZP-3

Strategie bezpieczeństwa

4

S1-61-ZARZKRSYS-3

Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania

6

S1-61-MSTOSWOJ-3

Międzynarodowe stosunki wojskowe

3

S1-61-TRANSZAGR-3

Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa

4

S1-61-ADMRZSAM-3

Administracja rządowa i samorządowa w systemie bezpieczeństwa państwa

2,5

S1-60-JANG2B2-3

S1-60-JANG2C1-3

S1-60-JNIE2B2-3

S1-60-JNIE2C1-3

S1-60-JFRA2B2-3

S1-60-JFRA2C1-3

S1-60-JHIS2B2-3

S1-60-JHIS2C1-3

S1-60-JROS2B2-3

S1-60-JROS2C1-3

Język obcy 2

3

00-WF1-3

Wychowanie Fizyczne 1

0,5

S1-61-ZAUŻPROGKOM-3

Zaawansowanie użytkowanie programów komputerowych

4

S1-61-ADO-3

Administrator Danych Osobowych (ADO)

3

SUMA

30

Semestr IV

S1-61-POLBEZPPAN-4

Polityka bezpieczeństwa państwa – teoria i praktyczna implementacja

4

S1-61-ZARZKRMET-4

Zarządzanie kryzysowe – metodyka działań i kierowanie akcją

5

S1-61-LOGISKRYZ-4

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

3

S1-61-ZARZLUD-4

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2

S1-60-JANG3B2-4

S1-60-JANG3C1-4

S1-60-JNIE3B2-4

S1-60-JNIE3C1-4

S1-60-JFRA3B2-4

S1-60-JFRA3C1-4

S1-60-JHIS3B2-4

S1-60-JHIS3C1-4

S1-60-JROS3B2-4

S1-60-JROS3C1-4

Język obcy 3

3

00-WF2-4

Wychowanie Fizyczne 2

0,5

S1-61-PRAKT2-4-BINFO

Praktyka 2

3

S1-61-SYSKOMPUIRE-4

Systemy komunikacji publicznej i resortowej

4

S1-61-PRSESP-4-BINFO

Proseminarium specjalnościowe

3

S1-61-ZAINFOSYKRY-4

Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej

2,5

SUMA

29

Semestr V

S1-61-SYSZARZBHP-5

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

3

S1-61-MIGRBEZP-5

Migracje a bezpieczeństwo państwa

2

S1-61-SYSOCHROIM-5

System organizacji ochrony osób i mienia

2

S1-61-SEMDY1-5-BINFO

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-61-BEZSIEIBZ-5

Bezpieczeństwo sieci i baz komputerowych

6

S1-61-SZYFKODUTA-5

Szyfrowanie, kodowanie, utajnianie informacji

5

S1-61-ZARZINSIEKO-5

Zarządzanie incydentami w sieciach komputerowych

4

S1-61-CYBERPRZEST-5

Cyberprzestępczość i cyberterroryzm

3

SUMA

30

Semestr VI

S1-61-LOGIKA-6

Logika

2

S1-61-BEZPTELE-6

Bezpieczeństwo teleinformacyjne i ochrona danych

5

S1-61-BEZPIMPR-6

Bezpieczeństwo imprez masowych

2

S1-61-SEMDY2-6-BINFO

Seminarium dyplomowe 2

5

S1-61-ANINFPOBEZ-6

Analiza informacji na potrzeby bezpieczeństwa

5

S1-61-MANIINF-6

Manipulacja informacją

5

S1-61-ABI-6

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

6

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-61-EKONOM-1

Ekonomia

6

N1-61-ORGZARZ-1

Organizacja i zarządzanie

4

N1-61-TECHINFO-1

Technologia informacyjna

2

N1-61-HISPOL-1

Historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych

6

N1-61-KONFPOL-1

Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych

6

N1-61-NAUKAPAN-1

Nauka o państwie i prawie

3

N1-61-FILBEZP-1

Filozofia bezpieczeństwa z elementami etyki

3

SUMA

30

Semestr II

N1-61-GEOPOLEK-2

Geografia polityczna i ekonomiczna

4

N1-61-TEOBEZP-2

Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii

4

N1-61-WSPSYSPOL-2

Współczesne systemy polityczne

6

N1-61-SYSBEZPNAR-2

System bezpieczeństwa narodowego

3

N1-61-PRPODBEZP-2

Prawne podstawy bezpieczeństwa

3

N1-61-PSYCHKRYZ-2

Psychologia w sytuacjach kryzysowych

2

N1-60-JANG1B2-2

N1-60-JANG1C1-2

N1-60-JNIE1B2-2

N1-60-JNIE1C1-2

N1-60-JFRA1B2-2

N1-60-JFRA1C1-2

N1-60-JHIS1B2-2

N1-60-JHIS1C1-2

N1-60-JROS1B2-2

N1-60-JROS1C1-2

Język obcy 1

3

N1-61-PRAKT1-2-BINFO

Praktyka 1

3

N1-61-EWSIEKOM-2

Ewolucja sieci komputerowych

2

SUMA

30

Semestr III

N1-61-STRATBEZP-3

Strategie bezpieczeństwa

4

N1-61-ZARZKRSYS-3

Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania

6

N1-61-MSTOSWOJ-3

Międzynarodowe stosunki wojskowe

3

N1-61-TRANSZAGR-3

Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa

4

N1-61-ADMRZSAM-3

Administracja rządowa i samorządowa w systemie bezpieczeństwa państwa

2,5

N1-60-JANG2B2-3

N1-60-JANG2C1-3

N1-60-JNIE2B2-3

N1-60-JNIE2C1-3

N1-60-JFRA2B2-3

N1-60-JFRA2C1-3

N1-60-JHIS2B2-3

N1-60-JHIS2C1-3

N1-60-JROS2B2-3

N1-60-JROS2C1-3

Język obcy 2

3

00-WF1-3

Wychowanie Fizyczne 1

0,5

N1-61-ZAUŻPROGKOM-3

Zaawansowanie użytkowanie programów komputerowych

4

N1-61-ADO-3

Administrator Danych Osobowych (ADO)

3

SUMA

30

Semestr IV

N1-61-POLBEZPPAN-4

Polityka bezpieczeństwa państwa – teoria i praktyczna implementacja

4

N1-61-ZARZKRMET-4

Zarządzanie kryzysowe – metodyka działań i kierowanie akcją

5

N1-61-LOGISKRYZ-4

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

3

N1-61-ZARZLUD-4

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2

N1-60-JANG3B2-4

N1-60-JANG3C1-4

N1-60-JNIE3B2-4

N1-60-JNIE3C1-4

N1-60-JFRA3B2-4

N1-60-JFRA3C1-4

N1-60-JHIS3B2-4

N1-60-JHIS3C1-4

N1-60-JROS3B2-4

N1-60-JROS3C1-4

Język obcy 3

3

00-WF2-4

Wychowanie Fizyczne 2

0,5

N1-61-PRAKT2-4-BINFO

Praktyka 2

3

N1-61-SYSKOMPUIRE-4

Systemy komunikacji publicznej i resortowej

4

N1-61-PRSESP-4-BINFO

Proseminarium specjalnościowe

3

N1-61-ZAINFOSYKRY-4

Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej

2,5

SUMA

29

Semestr V

N1-61-SYSZARZBHP-5

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

3

N1-61-MIGRBEZP-5

Migracje a bezpieczeństwo państwa

2

N1-61-SYSOCHROIM-5

System organizacji ochrony osób i mienia

2

N1-61-SEMDY1-5-BINFO

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-61-BEZSIEIBZ-5

Bezpieczeństwo sieci i baz komputerowych

6

N1-61-SZYFKODUTA-5

Szyfrowanie, kodowanie, utajnianie informacji

5

N1-61-ZARZINSIEKO-5

Zarządzanie incydentami w sieciach komputerowych

4

N1-61-CYBERPRZEST-5

Cyberprzestępczość i cyberterroryzm

3

SUMA

30

Semestr VI

N1-61-LOGIKA-6

Logika

2

N1-61-BEZPTELE-6

Bezpieczeństwo teleinformacyjne i ochrona danych

5

N1-61-BEZPIMPR-6

Bezpieczeństwo imprez masowych

2

N1-61-SEMDY2-6-BINFO

Seminarium dyplomowe 2

5

N1-61-ANINFPOBEZ-6

Analiza informacji na potrzeby bezpieczeństwa

5

N1-61-MANIINF-6

Manipulacja informacją

5

N1-61-ABI-6

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

6

SUMA

30