Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

dziennikarstwo sportowe

Studia I stopnia
Kierunek:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Specjalność:
dziennikarstwo sportowe
Tryb:
stacjonarne
Tryb:
niestacjonarne

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-62-SOCJOL-1

Socjologia

4

S1-62-PODPOL-1

Podstawy politologii

4

S1-62-WSTKOM-1

Wstęp do nauki o komunikowaniu

3

S1-62-NAUKOM-1

Nauki o komunikowaniu

2

S1-62-HISMED1-1

Historia mediów w Polsce i na świecie 1

3

S1-62-STYKUL-1

Styl i kultura języka

4

S1-62-WGAZMA-1

Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego

3

S1-62-ZRINFO-1

Źródła informacji dla dziennikarza

4

S1-60-JANG1B2-1

S1-60-JANG1C1-1

S1-60-JNIE1B2-1

S1-60-JNIE1C1-1

S1-60-JFRA1B2-1

S1-60-JFRA1C1-1

S1-60-JROS1B2-1

S1-60-JROS1C1-1

Język obcy 1

3

SUMA

30

Semestr II

S1-62-WSTPRA-2

Wstęp do prawa

1

S1-62-PRA-2

Prawo

2

S1-62-HISPOL-2

Historia Polski XX wieku

3

S1-62-HISMED2-2

Historia mediów w Polsce i na świeci 2

3

S1-62-LOGSEM-2

Logika z semiotyką

2

S1-62-RETERY-2

Retoryka i erystyka

3

S1-60-JANG2B2-2

S1-60-JANG2C1-2

S1-60-JNIE2B2-2

S1-60-JNIE2C1-2

S1-60-JFRA2B2-2

S1-60-JFRA2C1-2

S1-60-JROS2B2-2

S1-60-JROS2C1-2

Język obcy 2

3

S1-62-SWPRA1-2

Sportowe warsztaty prasowe 1

2

S1-62-ENCSP1-2

Encyklopedia sportu 1

2

S1-62-HISOLI-2

Historia sportu i olimpizmu

3

S1-62-HISPME-2

Historia sportu w mediach

2

S1-62-MEDSPO-2

Medycyna a sport

2

S1-62-PRAZ1-2

Praktyka zawodowa 1

2

SUMA

30

Semestr III

S1-62-FILOZO-3

Filozofia

4

S1-62-WSSPOL-3

Współczesna scena polityczna

1,5

S1-62-TEOSYS-3

Teoria współczesnych systemów medialnych

2

S1-62-WSPSYS-3

Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie

3

S1-62-WRADIO-3

Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego

2

S1-60-JANG3B2-3

S1-60-JANG3C1-3

S1-60-JNIE3B2-2

S1-60-JNIE3C1-3

S1-60-JFRA3B2-3

S1-60-JFRA3C1-3

S1-60-JROS3B2-3

S1-60-JROS3C1-3

Język obcy 3

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-62-SWPRA2-3

Sportowe warsztaty prasowe 2

2

S1-62-SWRAD1-3

Sportowe warsztaty radiowe 1

2

S1-62-ENCSP2-3

Encyklopedia sportu 2

3

S1-62-JDSPO1-3

Język dziennikarstwa sportowego 1

3

S1-62-PTURE1-3

Podstawy turystyki i rekreacji 1

2

S1-62-EMISGL-3

Emisja głosu z kulturą żywego słowa

2

SUMA

30

Semestr IV

S1-62-GATDZI

Gatunki dziennikarskie

3,5

S1-62-WTELEW

Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego

3

S1-60-JANG4B2-4

S1-60-JANG4C1-4

S1-60-JNIE4B2-4

S1-60-JNIE4C1-4

S1-60-JFRA4B2-4

S1-60-JFRA4C1-4

S1-60-JROS4B2-4

S1-60-JROS4C1-4

Język obcy 4

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 4

0,5

S1-62-SWRAD2-4

Sportowe warsztaty radiowe 2

2

S1-62-HISOL2-4

Historia sportu i olimpizmu2

1

S1-62-SPOOLI-4

Sport i olimpizm

1

S1-62-JDSPO2-4

Język dziennikarstwa sportowego 2

3

S1-62-PSYSPO-4

Psychologia sportu

1

S1-62-PRASP1-4

Prawo a sport 1

1

S1-62-PTUREK-4

Podstawy turystyki i rekreacji

2

S1-62-PEDKF1-4

Pedagogika kultury fizycznej 1

1

S1-62-SPOAN1-4

Społeczne aspekty sportu 1

2

S1-62-PROSEM-4

Proseminarium

4

S1-62-PRAZ2-4

Praktyka zawodowa 2

2

SUMA

30

Semestr V

S1-62-SZTPER-5

Sztuka perswazji

2

S1-62-PRMEAU-5

Prawo mediów z elementami prawa autorskiego

2

S1-62-ETYMED-5

Etyka mediów

3

S1-62-PUBREL-5

Public Relations i rzecznictwo prasowe

2

S1-62-SEMD1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-62-SWTEL1-5

Sportowe warsztaty telewizyjne 1

2

S1-62-PSYSP2-5

Psychologia sportu2

1

S1-62-PRASP2-5

Prawo a sport 2

1

S1-62-PMAKFI-5

Podstawy marketingu w kulturze fizycznej

1

S1-62-PEDKFI-5

Pedagogika kultury fizycznej

2

S1-62-SPOAS2-5

Społeczne aspekty sportu 2

2

S1-62-STRAN1-5

Specyfika transmisji sportowej w radiu i telewizji 1

3

S1-62-SSNIEP-5

Specyfika sportu niepełnosprawnych

2

S1-62-EKSSP1-5

Eksploracja specjalności 1

2

SUMA

30

Semestr VI

S1-62-SEMD-6

Seminarium dyplomowe 2

12

S1-62-SWTEL2-6

Sportowe warsztaty telewizyjne 2

4

S1-62-PMAKF2-6

Podstawy marketingu w kulturze fizycznej 2

1

S1-62-ORGKSP-6

Organizacja klubów i imprez sportowych

4

S1-62-STRAN2-6

Specyfika transmisji sportowej w radiu i telewizji 2

5

S1-62-EKSSP2-6

Eksploracja specjalności 2

4

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-62-SOCJOL-1

Socjologia

4

N1-62-PODPOL-1

Podstawy politologii

4

N1-62-LOGSEM-1

Logika z semiotyką

3

N1-62-WSTKOM-1

Wstęp do nauki o komunikowaniu

3

N1-62-NAUKOM-1

Nauki o komunikowaniu

2

N1-62-HISMED1-1

Historia mediów w Polsce i na świecie 1

3

N1-62-STYKUL-1

Styl i kultura języka

4

N1-62-WGAZMA-1

Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego

3

N1-62-ZRINFO-1

Źródła informacji dla dziennikarza

4

SUMA

30

Semestr II

N1-62-WSTPRA-2

Wstęp do prawa

1

N1-62-PRA-2

Prawo

2

N1-62-HISPOL-2

Historia Polski XX wieku

3

N1-62-HISMED2-2

Historia mediów w Polsce i na świecie 2

3

N1-62-RETERY-2

Retoryka i erystyka

3

N1-60-JANG1B2-2

N1-60-JANG1C1-2

N1-60-JNIE1B2-2

N1-60-JNIE1C1-2

N1-60-JFRA1B2-2

N1-60-JFRA1C1-2

N1-60-JROS1B2-2

N1-60-JROS1C1-2

Język obcy 1

3

N1-62-SWPRA1-2

Sportowe warsztaty prasowe 1

2

N1-62-ENCSP1-2

Encyklopedia sportu 1

4

N1-62-HISPME-2

Historia sportu w mediach

4

N1-62-MEDSPO-2

Medycyna a sport

3

N1-62-PRAZ1-2

Praktyka zawodowa 1

2

SUMA

30

Semestr III

N1-62-FILOZO-3

Filozofia

4

N1-62-WSSPOL-3

Współczesna scena polityczna

1,5

N1-62-TEOSYS-3

Teoria współczesnych systemów medialnych

2

N1-62-WSPSYS-3

Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie

3

N1-62-WRADIO-3

Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego

2

N1-60-JANG2B2-3

N1-60-JANG2C1-3

N1-60-JNIE2B2-3

N1-60-JNIE2C1-3

N1-60-JFRA2B2-3

N1-60-JFRA2C1-3

N1-60-JROS2B2-3

N1-60-JROS2C1-3

Język obcy 2

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-62-SWPRA2-3

Sportowe warsztaty prasowe 2

2

N1-62-SWRAD1-3

Sportowe warsztaty radiowe1

2

N1-62-ENCSP2-3

Encyklopedia sportu2

4

N1-62-JDSPO1-3

Język dziennikarstwa sportowego 1

4

N1-62-EMISGL-3

Emisja głosu z kulturą żywego słowa

2

SUMA

30

Semestr IV

N1-62-GATDZI-4

Gatunki dziennikarskie

3,5

N1-62-WTELEW-4

Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego

3

N1-60-JANG3B2-4

N1-60-JANG3C1-4

N1-60-JNIE3B2-4

N1-60-JNIE3C1-4

N1-60-JFRA3B2-4

N1-60-JFRA3C1-4

N1-60-JROS3B2-4

N1-60-JROS3C1-4

Język obcy 3

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-62-SWRAD2-4

Sportowe warsztaty radiowe 2

2

N1-62-HISOLI-4

Historia sportu i olimpizmu

2

N1-62-SPOOLI-4

Sport i olimpizm

1

N1-62-JDSPO2-4

Język dziennikarstwa sportowego 2

3

N1-62-PSYSPO-4

Psychologia sportu

2

N1-62-PRASP1-4

Prawo a sport 1

1

N1-62-PTUREK-4

Podstawy turystyki i rekreacji

2

N1-62-SPOAN!-4

Społeczne aspekty sportu 1

1

N1-62-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-62-PRAZ2-4

Praktyka zawodowa 2

2

SUMA

30

Semestr V

N1-62-SZTPER-5

Sztuka perswazji

2

N1-62-PRMEAU-5

Prawo mediów z elementami prawa autorskiego

2

N1-62-ETYMED-5

Etyka mediów

3

N1-62-PUBREL-5

Public Relations i rzecznictwo prasowe

2

N1-62-SEMD5-5

Seminarium dyplomowe5

5

N1-62-SWTEL1-5

Sportowe warsztaty telewizyjne 1

3

N1-62-PRASP2-5

Prawo a sport 2

1

N1-62-PMAKFI-5

Podstawy marketingu w kulturze fizycznej

2

N1-62-PEDKFI-5

Pedagogika kultury fizycznej

3

N1-62-SPOAS2-5

Społeczne aspekty sportu 2

1

N1-62-STRAN1-5

Specyfika transmisji sportowej w radiu i telewizji 1

3

N1-62-EKSSP1-5

Eksploracja specjalności 1

3

SUMA

30

Semestr VI

N1-62-SEMD2-6

Seminarium dyplomowe 2

12

N1-62-SWTEL2-6

Sportowe warsztaty telewizyjne 2

4

N1-62-ORGKSP-6

Organizacja klubów i imprez sportowych

4

N1-62-STRAN2-6

Specyfika transmisji sportowej w radiu i telewizji 2

4

N1-62-SSNIEP-6

Specyfika sportu niepełnosprawnych

2

N1-62-EKSSP2-6

Eksploracja specjalności 2

4

SUMA

30