Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

media cyfrowe i komunikacja elektroniczna

Studia I stopnia
Kierunek:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Specjalność:
media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
Tryb:
stacjonarne
Tryb:
niestacjonarne

Tryb: stacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

S1-62-SOCJOL-1

Socjologia

4

S1-62-PODPOL-1

Podstawy politologii

4

S1-62-WSTKOM-1

Wstęp do nauki o komunikowaniu

3

S1-62-NAUKOM-1

Nauki o komunikowaniu

2

S1-62-HISMED1-1

Historia mediów w Polsce i na świecie 1

3

S1-62-STYKUL-1

Styl i kultura języka

4

S1-62-WGAZMA-1

Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego

3

S1-62-ZRINFO-1

Źródła informacji dla dziennikarza

4

S1-60-JANG1B2-1

S1-60-JANG1C1-1

S1-60-JNIE1B2-1

S1-60-JNIE1C1-1

S1-60-JFRA1B2-1

S1-60-JFRA1C1-1

S1-60-JROS1B2-1

S1-60-JROS1C1-1

Język obcy 1

3

SUMA

30

Semestr II

S1-62-WSTPRA-2

Wstęp do prawa

1

S1-62-PRA-2

Prawo

2

S1-62-HISPOL-2

Historia Polski XX wieku

3

S1-62-LOGSEM-2

Logika z semiotyką

2

S1-62-HISMED2-2

Historia mediów w Polsce i na świecie 2

3

S1-62-RETERY-2

Retoryka i erystyka

3

S1-60-JANG2B2-2

S1-60-JANG2C1-2

S1-60-JNIE2B2-2

S1-60-JNIE2C1-2

S1-60-JFRA2B2-2

S1-60-JFRA2C1-2

S1-60-JROS2B2-2

S1-60-JROS2C1-2

Język obcy 2

3

S1-62-WEBSA1-2

Webdesign - struktura i administracja 1

2

S1-62-WEBGR1-2

Webdesign – grafika 1

2

S1-62-FOANCY-2

Fotografia analogowa i cyfrowa

2

S1-62-WONLIN-2

Warsztat dziennikarstwa on-line

2

S1-62-JAUDI1-2

Język w komunikacji elektronicznej i przekazach audiowizualnych 1

3

S1-62-PRAZ2-2

Praktyka zawodowa 2

2

SUMA

30

Semestr III

S1-62-FILOZO-3

Filozofia

4

S1-62-WSSPOL-3

Współczesna scena polityczna

1,5

S1-62-TEOSYS-3

Teoria współczesnych systemów medialnych

2

S1-62-WSPSYS-3

Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie

3

S1-62-WRADIO-3

Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego

2

S1-60-JANG3B2-3

S1-60-JANG3C1-3

S1-60-JNIE3B2-2

S1-60-JNIE3C1-3

S1-60-JFRA3B2-3

S1-60-JFRA3C1-3

S1-60-JROS3B2-3

S1-60-JROS3C1-3

Język obcy 3

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

S1-62-WEBSA2-3

Webdesign - struktura i administracja 2

2

S1-62-WEBGR2-3

Webdesign – grafika 2

2

S1-62-JAUDI2-3

Język w komunikacji elektronicznej i przekazach audiowizualnych 2

3

S1-62-PFLAS1-3

Prezentacje Flash1

3

S1-62-PRCYB1-3

Problemy cyberkultury 1

2

S1-62-BADINT-3

Badanie Internetu

2

SUMA

30

Semestr IV

S1-62-GATDZI-4

Gatunki dziennikarskie

3,5

S1-62-WTELEW-4

Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego

3

S1-60-JANG4B2-4

S1-60-JANG4C1-4

S1-60-JNIE4B2-4

S1-60-JNIE4C1-4

S1-60-JFRA4B2-4

S1-60-JFRA4C1-4

S1-60-JROS4B2-4

S1-60-JROS4C1-4

Język obcy 4

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

S1-62-WEBGR3-4

Webdesign – grafika 3

2

S1-62-PMONV1-4

Podstawy montażu wideo 1

2

S1-62-DZCYF1-4

Dźwięk w mediach cyfrowych 1

2

S1-62-PKAME1-4

Podstawy pracy z kamerą 1

2

S1-62-PFAHI1-4

Problemy fabuły interaktywnej i hipertekstu 1

2

S1-62-PFLAS2-4

Prezentacje Flash 2

2

S1-62-PRCYB2-4

Problemy cyberkultury 2

2

S1-62-PROSEM-4

Proseminarium

4

S1-62-PRAZ2-4

Praktyka zawodowa 2

2

SUMA

30

Semestr V

S1-62-SZTPER-5

Sztuka perswazji

2

S1-62-PRMEAU-5

Prawo mediów z elementami prawa autorskiego

2

S1-62-ETYMED-5

Etyka mediów

3

S1-62-PUBREL-5

Public Relations i rzecznictwo prasowe

2

S1-62-SEMD1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

S1-62-PMONV2-5

Podstawy montażu wideo 2

3

S1-62-DZCYF2-5

Dźwięk w mediach cyfrowych 2

3

S1-62-PKAME2-5

Podstawy pracy z kamerą 2

3

S1-62-PFAHI2-5

Problemy fabuły interaktywnej i hipertekstu 2

2

S1-62-PGR3D1-5

Podstawy grafiki 3D 1

5

SUMA

30

Semestr VI

S1-62-SEMD2-6

Seminarium dyplomowe 2

12

S1-62-ELEARN-6

E-learning

6

S1-62-PGR3D2-6

Podstawy grafiki 3D 2

6

S1-62-WARBRA-6

Warsztaty branżowe

6

SUMA

30

Tryb: niestacjonarne

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Semestr I

N1-62-SOCJOL-1

Socjologia

4

N1-62-PODPOL-1

Podstawy politologii

4

N1-62-LOGSEM-1

Logika z semiotyką

3

N1-62-WSTKOM-1

Wstęp do nauki o komunikowaniu

3

N1-62-NAUKOM-1

Nauki o komunikowaniu

2

N1-62-HISMED1-1

Historia mediów w Polsce i na świecie 1

3

N1-62-STYKUL-1

Styl i kultura języka

4

N1-62-WGAZMA-1

Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego

3

N1-62-ZRINFO-1

Źródła informacji dla dziennikarza

4

SUMA

30

Semestr II

N1-62-WSTPRA-2

Wstęp do prawa

1

N1-62-PRA-2

Prawo

2

N1-62-HISPOL-2

Historia Polski XX wieku

3

N1-62-HISMED2-2

Historia mediów w Polsce i na świecie 2

3

N1-62-RETERY-2

Retoryka i erystyka

3

N1-60-JANG1B2-2

N1-60-JANG1C1-2

N1-60-JNIE1B2-2

N1-60-JNIE1C1-2

N1-60-JFRA1B2-2

N1-60-JFRA1C1-2

N1-60-JROS1B2-2

N1-60-JROS1C1-2

Język obcy 1

3

N1-62-WEBSA1-2

Webdesign - struktura i administracja 1

3

N1-62-WEBGR1-2

Webdesign – grafika 1

3

N1-62-FOANCY-2

Fotografia analogowa i cyfrowa

2

N1-62-WONLIN-2

Warsztat dziennikarstwa online

2

N1-62-JAUDI1-2

Język w komunikacji elektronicznej i przekazach audiowizualnych 1

3

N1-62-PRAZ1-2

Praktyka zawodowa 1

2

SUMA

30

Semestr III

N1-62-FILOZO-3

Filozofia

4

N1-62-WSSPOL-3

Współczesna scena polityczna

1,5

N1-62-TEOSYS-3

Teoria współczesnych systemów medialnych

2

N1-62-WSPSYS-3

Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie

3

N1-62-WRADIO-3

Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego

2

N1-60-JANG2B2-3

N1-60-JANG2C1-3

N1-60-JNIE2B2-3

N1-60-JNIE2C1-3

N1-60-JFRA2B2-3

N1-60-JFRA2C1-3

N1-60-JROS2B2-3

N1-60-JROS2C1-3

Język obcy 2

3

00-WF1-3

Wychowanie fizyczne 1

0,5

N1-62-WEBSA2-3

Webdesign - struktura i administracja 2

2

N1-62-WEBGR2-3

Webdesign – grafika 2

2

N1-62-FOANC2-3

Fotografia analogowa i cyfrowa 2

3

N1-62-JAUDI2-3

Język w komunikacji elektronicznej i przekazach audiowizualnych 2

3

N1-62-PRCYB1-3

Problemy cyberkultury 1

2

N1-62-BADINT-3

Badanie Internetu

2

SUMA

30

Semestr IV

N1-62-GATDZI-4

Gatunki dziennikarskie

3,5

N1-62-WTELEW-4

Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego

3

N1-60-JANG3B2-4

N1-60-JANG3C1-4

N1-60-JNIE3B2-4

N1-60-JNIE3C1-4

N1-60-JFRA3B2-4

N1-60-JFRA3C1-4

N1-60-JROS3B2-4

N1-60-JROS3C1-4

Język obcy 3

3

00-WF2-4

Wychowanie fizyczne 2

0,5

N1-62-WEBGR3-4

Webdesign – grafika 3

2

N1-62-PMONV1-4

Podstawy montażu wideo 1

2

N1-62-DZCYF1-4

Dźwięk w mediach cyfrowych 1

2

N1-62-PKAME1-4

Podstawy pracy z kamerą 1

2

N1-62-PFAHI1-4

Problemy fabuły interaktywnej i hipertekstu 1

2

N1-62-PFLAS-4

Prezentacje Flash

2

N1-62-PRCYB2-4

Problemy cyberkultury 2

2

N1-62-PROSEM-4

Proseminarium

4

N1-62-PRAZ2-4

Praktyka zawodowa 2

2

SUMA

30

Semestr V

N1-62-SZTPER-5

Sztuka perswazji

2

N1-62-PRMEAU-5

Prawo mediów z elementami prawa autorskiego

2

N1-62-ETYMED-5

Etyka mediów

3

N1-62-PUBREL-5

Public Relations i rzecznictwo prasowe

2

N1-62-SEMD1-5

Seminarium dyplomowe 1

5

N1-62-PMONV2-5

Podstawy montażu wideo 2

3

N1-62-DZCYF2-5

Dźwięk w mediach cyfrowych 2

2

N1-62-PKAME2-5

Podstawy pracy z kamerą 2

2

N1-62-PFAHI2-5

Problemy fabuły interaktywnej i hipertekstu 2

4

N1-62-PGR3D1-5

Podstawy grafiki 3D 1

3

N1-62-WARBR1-5

Warsztaty branżowe 1

2

SUMA

30

Semestr VI

N1-62-SEMD2-6

Seminarium dyplomowe 2

12

N1-62-DZCYF3-6

Dźwięk w mediach cyfrowych 3

4

N1-62-ELEARN-6

E-learning

5

N1-62-PGR3D2-6

Podstawy grafiki 3D 2

5

N1-62-WARBRA2-6

Warsztaty branżowe 2

4

SUMA

30