Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Formy wsparcia studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Tutoring w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

To innowacyjny system opieki nad studentami. Programem objęci są przede wszystkim studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich. Obok działań pomocowych, proponowanych w większości takich projektów, uwzględniono także działania doradcze i prorozwojowe.

Kim jest tutor?

Tutor jest osobą przede wszystkim zaangażowaną w rozwój studenta. Pełni on także rolę doradcy oraz osoby wspierającej żaków w nowym środowisku, jakie stawiają przed nim studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Tutor nie skupia się na samym problemie i nie daje gotowego rozwiązania – stara się pracować ze studentem nad znalezieniem rozwiązania, wskazując pomocne zasoby i osoby, zawsze szanując wybór studenta, złożoność sytuacji w jakiej on się znalazł. Jest też podstawowym źródłem informacji dotyczących studiowania, w tym procedur i oczekiwań obowiązujących w uczelni. Tutor  w ramach modułu zajęć tutoringowych może wspomóc i  rozwijać umiejętności uczenia się studenta, dostarczając mu wskazówek dotyczących: sposobów notowania, przygotowywania prac pisemnych, opracowywania literatury do egzaminu, realizacji projektów itp.

Zadania tutora

  •  informowanie o procesie studiowania, procedurach   i oczekiwaniach
  •  wspomaganie opanowania umiejętności uczenia się   zgodnie z wymogami akademickimi oraz wspieranie  rozwoju naukowego
  •  wspieranie dobrostanu Studenta
  •  wskazywanie innych uczelnianych i zewnętrznych źródeł wsparcia i informacji
  •  budowanie związków z  Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz wzmacnianie poczucia przynależności

Wydziałowi koordynatorzy do spraw tutoringu:

Każda grupa ma swojego tutora, który dba o potrzeby studentów, ułatwia proces studiowania i reaguje na sytuacje problemowe.  Szczegółowych informacji o tutorach na poszczególnych wydziałach udzielają Wydziałowi koordynatorzy do spraw tutoringu

 


Biuro Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością

W 2012 roku zostało uruchomione Biuro Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością. Jego celem jest wspieranie i stwarzanie warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością - więcej informacji znajdziesz tutaj

 

Akademicka Sieć Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej (ASPPP)

Zajmuje się świadczeniem wsparcia w zakresie poradnictwa całożyciowego i egzystencjalnego Studentom, Doktorantom oraz Słuchaczom studiów podyplomowych DSW. Oprócz wsparcia do zadań Sieci należy wskazywanie możliwych źródeł uzyskania pomocy specjalistycznej. Do nadrzędnych celów Sieci należy wsparcie w: codziennych problemach życiowych; w problemach w relacjach z innymi ludźmi; w sytuacjach kryzysowych; w rozwoju umiejętności interpersonalnych.

Rejestracja na konsultacje:

Koordynator ASPPP
dr Iwona Krosny-Wekselberg

tel. 601 270 239
iwona.krosny-wekselberg@dsw.edu.pl

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów

Na podstawie art. 215 ust.1 Ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym na czas bieżącej kadencji tj. do 31.08.2019, funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów i Doktorantów pełnią:

dr Agnieszka Janiak

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

ul. Strzegomska 47,  53-611 Wrocław

agnieszka.janiak@dsw.edu.pl

dr Beata Rajba

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

beata.rajba@dsw.edu.pl


Kontakt

Dorota Wróblewska-Cwenar
Koordynator ds. osób z niepełnosprawnością
Doradca zawodu

ul. Wagonowa 9, (pok. 3) Wrocław
e-mail: dorota.cwenar@dsw.edu.pl
tel. 71 358 27 24