Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Menu działu

Tutoring w DSW

O tutoring w DSW

Tutoring w DSW – wsparcie, wiedza, współpraca w DSW

W październiku w Dolnośląskiej Szkole Wyższej wdrożono innowacyjny system opieki nad studentami - tutoring. Programem objęci są studenci I roku, czyli prawie 2000 osób w wieku od 19 do 40 lat. Obok działań pomocowych, proponowanych w większości takich projektów, uwzględniono także działania doradcze i prorozwojowe.

Tutor

Kim jest tutor?

Tutor to:

  • zaangażowany w rozwój studenta doradca, wspierający go w nowym środowisku, wobec nowych wyzwań jakie stawiają przed nim studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i jego codzienność.
  • osoba, której student ufa, nie skupiająca się na problemie, nie dająca też rozwiązań, ale pracująca ze studentem nad rozwiązaniem, wskazująca pomocne zasoby i osoby, zawsze szanując wybory studenta i złożoność sytuacji w jakiej on się znalazł
  • podstawowe źródło informacji dotyczących studiowania w tym procedur i oczekiwań obowiązujących w uczelni.
  • Tutor  w ramach modułu zajęć tutoringowych może wspomóc i  rozwijać umiejętności uczenia się studenta, dostarczając mu wskazówek dotyczących: sposobów notowania, przygotowywania prac pisemnych, opracowywania literatury do egzaminu, realizacji projektów itp.

Zadania tutora

  • informowanie o procesie studiowania, procedurach   i oczekiwaniach
  • wspomaganie opanowania umiejętności uczenia się   zgodnie z wymogami akademickimi oraz wspieranie  rozwoju naukowego
  • wspieranie dobrostanu Studenta
  • wskazywanie innych uczelnianych i zewnętrznych źródeł wsparcia i informacji
  • budowanie związków z  Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz wzmacnianie poczucia przynależności

 

Wydziałowi koordynatorzy do spraw tutoringu:

Każda grupa ma swojego tutora, który dba o potrzeby studentów, ułatwia proces studiowania i reaguje na sytuacje problemowe.  Szczegółowych informacji o tutorach na poszczególnych wydziałach udzielają Wydziałowi koordynatorzy do spraw tutoringu

Lista z kontaktami mailowymi:

WNP – dr Urszula Dzikiewicz-Gazda
WNSiD – dr Michał Otrocki
WNT – dr Stanisław Jakubowicz
WZ DSW w Kłodzku – dr Andrzej Chmiel